PROJEKT TEST DIG SELV

Kære alle.

Først stor tak for opbakningen – og tilslutningen – til UUV’s forsøgsprojekt ”Test dig Selv”, som du, og din organisation, enten har accepteret at være partner i, eller har deltages aktivt i, i forbindelse med branchepraktik eller som gæstelærer.

Mens der for hele gruppen af unge uddannelsesparate har været 12% som har søgt en erhvervsuddannelse blandt afgangselever i Køge Bugt, har det for gruppen af elever, der har deltaget i projekt Test dig Selv, været 50% som har valgt en EUD/EUX uddannelse.

Jeg vil gerne fremhæve direktør Carsten Jensens udtalelse i forbindelse med projektets afslutning (se link herunder):

Direktør Carsten Jensen fra CKJ Steel A/S i Køge har været med fra begyndelsen af projekt “Test dig Selv” udrykker tilfredshed med projektforløbet.

“Vi har i industrien brug for dygtige lærlinge. Jeg ser det som et problem, at der i grundskolen kun er individuel vejledning til de ikke uddannelsesparate elever. Det er vigtigt at også dygtige uddannelsesparate elever får øjnene op for de faglærte uddannelsesmulighederne og ikke kun ser de gymnasiale uddannelser som en valgmulighed”.

Et af projektets mål har været, at tage et opgør med den holdning, at erhvervsuddannelserne, kun er målrettet de ”ikke uddannelsesparate”. Netop industrien – og mange andre brancher – efterspørger dygtige elever, og fokus for projekt Test dig Selv, har netop være at klæde dygtige elever på, til at se valget af en erhvervsuddannelse/EUX som en mulighed for dem. Vi synes, vi er lykkes med det!

Gruppen på 18 afgangselever fra projekt Test dig Selv, er lille. Måske for lille til at sige noget om et markant kursskifte i elevernes valg. Vi er dog så begejstret over projektet – og udfaldet, at det er vores plan, at fortsætte udbuddet af Test dig Selv til elever i udskolingen i skoleåret 2019-20.

Med mindre du – og din organisation – trækker sig ud, vil vi fortsat regne med din støtte/partnerskab og opbakning bag projektet, på de kendte konditioner.

Endnu engang tak for opbakningen bag projektet, der har givet elever og forældre et bedre valggrundlag.

Masser af hilsner

Martin Uhrskov Larsen

Vejleder, UUV Køge Bugt

Ungdommens UddannelsesVejledning

Greve – Køge – Solrød – Stevns

Sekretariat: Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge

Mobil: 24 92 83 71

Mail: [email protected] Web: www.uuv.dk

 

Tjek: www.uuv.dk/testdigselv

 

Mark Jensen

Centerleder, UUV Køge Bugt

Ungdommens UddannelsesVejledning

Greve – Køge – Solrød – Stevns

Sekretariat: Ølby center 53, 1. sal, 4600 Køge

T: 5667 2642 , M: 2879 2242,

Mail: [email protected] Web: www.uuv.dk

Fællespostkasse: [email protected]

 

Halvdelen af eleverne fra projekt Test dig Selv er på vej mod en erhvervsuddannelse viser en aktuel opgørelse over 18 elevers uddannelsesvalg.

Eleverne har netop deltaget i et fælles projekt mellem EUC Sjælland, lokale industrivirksomheder, Skolerne i Køge Bugt og UUV.

De deltagende elever i projekt Test dig Selv har været fra målgruppen af dygtige uddannelsesparate elever, som gennem et forløb, der har budt på tre trin, har introduceret dem til industriens

Link til omtale: https://sn.dk/LoerdagsAvisen/Halvdelen-vaelger-en-erhvervsuddannelse/artikel/828658

Scroll to top