Orientering om dimensionering af erhvervsuddannelser i 2021

Udmelding om dimensionering af erhvervsuddannelser herunder positivliste for skolepraktik 2021

Børne- og undervisningsministeren træffer årligt beslutning om hvilke erhvervsuddannelser, der dimensioneres og evt. kvote samt hvilke uddannelser der udbydes med skolepraktik (positivlisten).

Nedenstående tabel 1 viser erhvervsuddannelser, der i 2021 dimensioneres med kvote for optag af elever uden uddannelsesaftale på grundforløb

Til den kommunale ungeindsats

Link: Hent PDF her

Børne- og Undervisningsministeriet
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Center for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K

Scroll to top