Uddannelsesvejen

Læs i PDF

‘Hos UUV ønsker vi, det er tydeligt og gennemskueligt, hvad vi kan og gør, når vi vejleder om uddannelse og erhverv. Derfor har vi afprøvet og udviklet en fælles model i vejledningen. Modellen kalder vi Uddannelsesvejen,
og den skal forstås som en overordnet ramme, hvori vejlederne kan anvende forskellige teorier, metoder og værktøjer.

Uddannelsesvejen er med til at kvalificere vejledningssamtalen, og dermed også sikre at uddannelsesvalg bliver truffet ud fra et velfunderet og kvalificeret grundlag. Modellen kan bidrage med afdækning af den vejledtes parathed og metoder til at træffe valg.

Uddannelsesvejens muligheder handler om at skabe:

  • synlighed overfor omverdenen
  • retning og struktur på vejledningssamtalen, som gør processen tydelig for vejledte
  • fælles sprog, som er med til at sikre et professionelt udgangspunkt
  • kvalificering af vejledningssamtalen

Model og værktøjer:

Scroll to top