Sekretariatet

Line Clement-Døssing
Administrativ Medarbejder
Mobil: 23 45 22 78
Lotte Pedersen
Teknisk medarbejder
Lone Frederiksen
Vejledningscreener

Mobil:  29 33 70 87

Nicolai Sveigaard Skouman
Administrativ medarbejder og vejledningsscreener
Mobil: 21 84 76 28
Selim Balikci
Økonomimedarbejder
Mobil: 21 15 75 47
Søren Gjessing
IT Konsulent
Mobil: 40 21 78 18
soeren.gjessing@koege.dk
Scroll to top