Marianne Balsløw

Navn: Marianne Balsløw
Arbejdsfunktion: Vejleder for Solrød unge + STU
Mobil: 2332 2625
E-mail: marianne.balsloew@koege.dk
Historik: Socialrådgiver, 1999
Praktikkonsulent, Frederiksberg, 2000-2007
Uddannelsesvejleder, sosu-uddannelserne, 2007-2014
I gang med vejleder uddannelsen.
Scroll to top