Henriette B. Schunck

Navn: Henriette B. Schunck
Arbejdsfunktion: Vejleder på 10. kl. campus Køge, Billesborgskolen og Køge Pr. Real Skole
Mobil: 2879 2142
E-mail: [email protected]
Historik: 1999: HA(fil.) CBS/Handelshøjskolen i København
2012: Diplomuddannelse DUEK, UCC
Scroll to top