Charlotte Frølund

Navn: Charlotte Frølund
Arbejdsfunktion: Vejleder - Klar til start
Telefon: 2118 8301
Mobil:  
E-mail: charlotte.froelund@koege.dk
Historik: Pædagogisk medarbejder – Projekt klartilstart.
Lang og bred erfaring inden for specialområdet. Samt butikserfaring.
Scroll to top