Christel Jørgensen

Navn: Christel Jørgensen
Arbejdsfunktion: Afdelingsleder for UUV Stevns og Souschef for UUV Køge Bugt
Telefon: 5667 2678
Mobil: 2879 2764
E-mail: christel.joergensen@koege.dk
Historik: Kandidat fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole (KVL) – cand.agro. med en faglig profil indenfor molekylær biologi.
Vejlederuddannet 2008
Scroll to top