Nyt samarbejde skal skaffe flere praktikpladser til unge på hele Sjælland

Region Hovedstaden og Region Sjælland underskriver i dag en aftale med PensionDanmark, som skal sikre flere erhvervsskoleelever en praktikplads på PensionDanmarks store byggepladser.

Brug for faglærte
Der er brug for flere faglærte, når der de kommende år skal investeres massivt i store bygge- og anlægsprojekter som Letbanen og de store hospitalsbyggerier. Nu går regionerne på Sjælland sammen med PensionDanmark aktivt ind i kampen om at sikre, at der er lærepladser nok til alle, som vil sikre fremtidens kvalificerede arbejdskraft. Den opgave kan de mindre håndværkervirksomheder og erhvervsskolerne ikke håndtere alene – og derfor glæder det Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S), at man nu skal samarbejde med en stor privat bygherre som PensionDanmark:

"PensionDanmark skal bygge mange år ud i fremtiden, så de har et meget langt perspektiv på hele udfordringen med at få praktikpladser og uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, som unge i vores region kan nyde godt af. Vi kan kun løse de udfordringer, vi har, hvis vi tænker på tværs af kommunegrænser og brancher. Samarbejdet med PensionDanmark er et kæmpe skridt i den retning," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).
Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S) glæder sig også over samarbejdet:

"Vi har i den grad brug for, at flere unge vælger en faglært uddannelse. Det er allerede nu svært at skaffe medarbejdere nok i bygge- og anlægsbranchen, og om et års tid begynder byggeriet af Femern-forbindelsen, som kommer til at kræve rigtig mange hænder, også lærlinge. Derfor er det tid til, at regioner og bygherrer i fællesskab viser de unge, hvor der er praktikpladsåbninger og jobs. Jeg er glad for, at PensionDanmark er med til at løfte opgaven," siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

PensionDanmark vil være med til at løfte ansvaret
"Som stor bygherre i Danmark vil vi med aftalen være med til at sikre, at vores entreprenører og underentreprenører indgår uddannelsesaftaler og ansætter endnu flere lærlinge. På den måde sikrer vi sammen kompetent arbejdskraft i byggebranchen – også i fremtiden. Det vil selvfølgelig også være velkomment, hvis vi kan inspirere andre bygherrer til at tage lignende initiativer, så vi kan åbne byggebranchen for flere unge," siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

I forvejen har pensionsselskabet en række krav til bl.a. arbejdsmiljø, sikkerhed og antallet af lærlinge på sine byggerier.

Unge skal have øjnene op for de mange spændende jobmuligheder i byggebranchen
Samarbejdet betyder, at erhvervsskolerne på Sjælland kommer ud på PensionDanmarks byggepladser og får den direkte dialog med byggevirksomhederne om mulighederne for flere praktikpladser på det enkelte byggeri. Det glæder direktør John Norman på EUC Sjælland:

"Vi ser frem til samarbejdet og glæder os samtidigt over den positive politiske opbakning. Den direkte dialog med PensionDanmark og entreprenørerne på deres byggepladser gør, at vi kan bane vejen for mange af vores elever og vise dem, at der er mange spændende uddannelser på de store byggerier, som ikke er lige så kendt som fx tømreruddannelsen. Byggebranchen har eksempelvis brug for endnu flere struktører, så det er et af de steder, hvor vi vil se, om vi kan få flere unge i praktik på PensionDanmarks byggepladser," siger John Norman, som repræsenterer samarbejdet mellem alle otte bygge- og anlægsskoler på Sjælland og i Hovedstaden.

Fakta

  • Partnerskabet mellem PensionDanmark og regionerne på Sjælland omhandler tre specifikke byggerier, som skal bygges frem mod 2020 for ca. 1 mia. kr.: 90 lejelejligheder på Køge Kyst, tre boligblokke på Islands Brygge og 148 lejelejligheder og 1.800 m2 butiksareal i Virum.
  • Hvis partnerskabet bliver en succes vil der fremadrettet inddrages flere byggerier.
  • I 2025 står hovedstadsregionen til at mangle 32.500 faglærte (kilde: Sam-K/line).
  • Kun 13,2% af en ungdomsårgang søger ind på erhvervsuddannelserne EUD og EUX i hovedstadsregionen. I Region Sjælland søger 21 % af en ungdomsårgang ind på erhvervsuddannelserne EUD og EUX (Kilde: Styrelsen for IT og Læring STIL og UVMs databank)

Yderligere info

  • Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S): Via regionens pressevagt på 70209588
  • Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knuden (S): Via regionens pressevagt 57875052
  • Administrerende direktør i PensionDanmark Torben Möger Pedersen via kommunikations- og pressechef Ulrikke Ekelund på 20199238.
  • Direktør på EUC Sjælland John Norman: 25235880
Scroll to top