Nyt ekspertudvalg skal erhvervsrette 10. klasse

Hvordan kan 10. klasse i højere grad inspirere til og vise mulighederne i en erhvervsuddannelse? Det skal et nyt ekspertudvalg komme med anbefalinger til.

Langt færre unge vælger i dag en erhvervsuddannelse efter 10. klasse. I år 2000 valgte 37 procent af 10. klasseeleverne at fortsætte på en erhvervsuddannelse, mens den andel var faldet til 25 procent i 2018. Det ønsker regeringen at ændre på. Derfor har en ny ekspertgruppe fået til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan fremtidens 10. klasse kan se ud. Det gælder både selve indretningen af 10. klasse og den geografiske placering, som for eksempel også kan være på erhvervsskoler.

Ekspertudvalget for erhvervsretning af 10. klasse består af:

  • Jan Olsen, formand (tidligere direktør i KL)
  • Kirsten Holmgaard (direktør Mercantec)
  • Camilla Hutters (områdechef, EVA)
  • Tanja Nyborg (direktør, Horsens Kommune)
  • Mads Kirk (uddannelsesleder for eud10, Tradium)
  • Nicolaj Ejler (partner, Realize)
  • Nicolai Kristensen (professor, VIVE)
  • Noemi Katznelson (centerleder, professor, Center for Ungdomsforskning)

”Regeringen ønsker, at 10. klasse i højere grad skal være starten på en erhvervsuddannelse end afslutningen på grundskolen. Ekspertgruppen udgør et stærkt hold, og jeg har høje forventninger til deres arbejde. Jeg ser frem til at få nye ideer til, hvordan 10. klasse i højere grad kan vise de unge, de muligheder en erhvervsuddannelse byder på. 10. klasse skal klæde de unge endnu bedre på til at vælge den ungdomsuddannelse, der passer deres interesser og evner bedst”, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Jeg ser frem til at få nye ideer til, hvordan 10. klasse i højere grad kan vise de unge, de muligheder en erhvervsuddannelse byder på.

-Merete Riisager

Ekspertudvalget skal komme med anbefalinger inden for fire temaer: skoleårets indhold, uddannelses- og erhvervsvejledning i 10. klasse, implementering af en erhvervsrettet 10. klasse og incitamentsstrukturer. Ekspertgruppen vil som led i arbejdet skulle tages højde for særlige skoleformer, som for eksempel efterskolerne, og den særlige rolle de spiller i uddannelsessystemet, så der også fremadrettet er et 10. klassetilbud til elever, der ønsker et skoletilbud væk hjemmefra.

Scroll to top
%d