Nye bekendtgørelser på vejledningsområdet fra 1. januar 2019

Den 1. januar 2019 er tre nye bekendtgørelser på vejledningsområdet trådt i kraft, det drejer sig om:

  • Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen) – link til bekendtgørelsen
  • Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen) – link til bekendtgørelsen
  • Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet (Pligtbekendtgørelsen) – link til bekendtgørelsen

Læs et brev fra Undervisningsministeriet om de nye bekendtgørelser og de væsentligste ændringer på vejledningsområdet her.

Scroll to top