Ny talentindsats skal løfte talentfulde elever i grundskolen og på ungdomsuddannelserne i hele landet

En national talentenhed, et digitalt talentunivers, indsamling af viden og internationalt samarbejde er nogle af initiativerne i regeringens nye talentindsats, som skal være med til at udvikle og udfordre de dygtigste elever.

Regeringen vil styrke indsatsen over for de mest talentfulde børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Derfor præsenterer undervisningsminister Merete Riisager i dag en ny talentindsats, som skal sikre, at alle elever, uanset hvor de bor i Danmark, får opdaget og udviklet deres talent. Med indsatsen følger 65 millioner kroner fra 2019 og fire år frem.

”Talentindsatsen i dag er ofte tilfældig og baseret på nogle få ildsjæle på de enkelte institutioner. Det må aldrig være tilfældigheder, der afgør, om man kan udfolde sit talent. Alle børn og unge med et særligt talent fortjener at blive mødt af en målrettet, strategisk talentindsats, som giver dem blod på tanden til at dyrke deres talent. Med indsatsen skal vi skabe en kultur, hvor det er lige så ’sejt’ at være dygtig til et fag som til fodbold,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Med regeringens nye talentindsats vil man sikre en systematisk og koordineret tilgang til at identificere og stimulere de allerdygtigste elever. Der skal derfor oprettes en ny national talentenhed, som skal understøtte en ensartet talentindsats, så det ikke bliver forhold, som hvor i landet man bor, eller om man tilfældigvis har en lærer, der har et særligt engagement inden for talentarbejde, der bliver afgørende for indsatsen. Talentenheden skal som en del af sit arbejde bidrage til regionale og lokale aktiviteter samt konkrete tiltag på skoler, hvor enheden for eksempel skal hjælpe med strategi og handlingsplaner om talentudvikling.

Den nationale talentenhed skal også sørge for, at der udvikles et digitalt talentunivers, som skal støtte undervisere, lærere og ledere i deres daglige arbejde med de talentfulde elever. En omfattende indsamling af viden og erfaringer – også uden for Danmarks grænser – skal derudover danne vidensgrundlag for at bygge talentindsatserne op på tværs af uddannelsesområderne.

Indsatsen kommer, efter at den seneste PISA-undersøgelse viste, at Danmark har færre elever med topniveau i naturfag og læsning sammenlignet med de øvrige OECD-lande. Det selv om Danmark ligger signifikant over det samlede OECD-gennemsnit i både naturfag, læsning og matematik. Samtidig peger to nye rapporter blandt andet på, at:

  • En udtalt talentkultur er særlig vigtig i en dansk skolemæssig kontekst, da vi ikke i samme grad som andre lande har kutyme for at dyrke de dygtigste elever
  • Der mangler et samlet overblik over og mere erfaringsudveksling mellem talentprogrammerne/initiativerne
  • Der bør ske en systematisering af talentindsatsen og sikres en bedre organisatorisk forankring på den enkelte skole, så indsatsen forankres i organisationen og ikke bliver personafhængig og baseret på dedikerede lærere

Det indeholder talentindsatsen:

  • En national talentenhed: Skal understøtte og facilitere en samlet national indsats og blandt andet opbygge en struktur, der sikrer geografisk og faglig dækning af talentindsatser.
  • Enheden skal også sørge for vidensdeling, overblik og koordinering af eksisterende indsatser og iværksættelse af nye indsatser, hvis der er behov for det.
  • Nyt digitalt univers til vidensdeling, opbygning af netværk, udvikling af undervisningsmateriale og udbud af e-læring primært målrettet lærere og ledere.

Læs talentindsatsen (pdf)

Læs mere

Kontakt

Pressetelefon

Undervisningsministeriet

Tlf.: +45 2240 0930

 

Scroll to top