Ny attest giver elever fra erhvervsuddannelser mere fleksible muligheder for at søge ind på en videregående uddannelse

Erhvervsskoleelever, som afslutter deres uddannelse i juli og august, får nu ny mulighed for at søge direkte ind på en videregående uddannelse, selvom de ikke har færdiggjort deres erhvervsuddannelse inden ansøgningsfristen. Regeringen vil gøre overgangen mere fleksibel med ny attest og udvidet brug af betinget optagelse.

Bliver du færdig som datatekniker til sommer, og har du planer om at læse videre til for eksempel it-teknolog? Elever på erhvervsskoler, der afslutter deres uddannelse efter ansøgningsfristen den 5. juli, har indtil nu måttet vente op mod et år på at søge ind, hvis de vil optages på en videregående uddannelse bagefter.

Men nu vil uddannelses- og forskningsminister Søren Pind og undervisningsminister Merete Riisager gøre overgangen mere fleksibel, så processen for søgning til de videregående uddannelser ikke forsinker ansøgerne unødigt.

Ministrene vil indføre en attest, som erhvervsskolerne kan udstede til eleverne, hvis de først afslutter deres erhvervsuddannelse kort tid efter ansøgningsfristen. Sammen med en udvidelse af uddannelsesinstitutionernes mulighed for at anvende betinget optag, vil erhvervsskoleeleverne dermed kunne søge ind, selvom de ikke er færdige ved ansøgningsfristen. Løsningen vil kunne benyttes fra optaget 2018.

De fleste, der afslutter en erhvervsuddannelse som for eksempel tømrer eller datatekniker, går direkte ud på arbejdsmarkedet. Men erhvervsskolerne vil fremover kunne udstede en attest, der kan vedlægges ansøgningen, til de elever, der ønsker at videreuddanne sig og først afslutter deres uddannelse efter ansøgningsfristen.

I dag benytter de fleste videregående uddannelsesinstitutioner betinget optag for ansøgere, der mangler et (eller eventuelt flere) fag, som skal suppleres inden studiestart. Fremover udvides denne mulighed til også at omfatte erhvervsskoleelever, der ikke har færdiggjort deres uddannelse ved ansøgningsfristen.

Elever i erhvervsuddannelserne afslutter deres erhvervsuddannelse på alle tidspunkter af året. En opgørelse af elevers afslutningstidspunkt de seneste år viser gennemsnitligt godt 2.000 elever, der afslutter en erhvervsuddannelse om måneden, men antallet varierer, og i juli og august har der gennemsnitligt været samlet 820 elever, der afslutter.

Jeg er som liberalt menneske hele tiden optaget af at fjerne unødige barrierer og regler, og vi skal ikke unødigt forsinke de unge mennesker i at dygtiggøre sig på de videregående uddannelser. Derfor laver vi nu en enkel og letforståelig løsning, som giver erhvervsskoleelever nye muligheder.

- Søren Pind

Jeg er glad for, at vi med løsningen bidrager til fortællingen af at man holder mange døre åbne med en erhvervsuddannelse. Man kan trygt vælge en erhvervsuddannelse, også hvis man går med overvejelser om efterfølgende af søge om optagelse på en videregående uddannelse.

- Merete Riisager

Scroll to top