Kursus “Kickstart din UPV” 2022

Kursus ”Kickstart din Uddannelsesparathedsvurdering” 2022

I år laver vi igen en virtuel version af kursus for lærere i 8.klasse. Det bliver lavet som en arbejdseftermiddag, hvor 8. klasses teams får informationer om UPV.

Formålet med kurset er at skærpe 8. klasses læreres forståelse og ansvarlighed i forhold til korrekt UPV set i lyset af adgangskrav til ungdomsuddannelserne samt lovbekendtgørelser for UPV. Kursusformen vil veksle mellem teoretisk oplæg fra UUV’s kursusledere, som derefter straks vil blive omdannet til praksis og viden i de enkelte 8.klasses teams. Lærere vil få mulighed for en fælles dialog om UPV på deres skole og få påbegyndt deres UPV af egne klasser og evt. med sparring fra egen UUV vejleder.

I år får vi besøg af studievejledere fra EUC Sjælland og STX og HF fra Køge gymnasium. De vil orientere om, hvilke færdigheder inden for UPV, som de vægter for, at en elev vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse hos dem. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Ovennævnte vil være med til at sikre en god organisering og forståelse af UPV processen på den enkelte skole.

Tilmeld dig her

Scroll to top