Kursus “Kickstart din UPV” 2019

Onsdag den 2. oktober 2019, kl 14 –17 på Asgård skole, 4600 Køge I Teatersalen

I år laver vi en ny version af Klasselærerkurset. Det bliver lavet som en arbejdseftermiddag, hvor 8. klasses teams får nyeste informationer om UPV, herefter vil I i samarbejde med jeres vejleder gå i gang med at påbegynde de reelle vurderinger på jeres elever. Se det foreløbige program nedenfor.
Formålet med kurset er at skærpe 8. klasses lærere og ledelses forståelse og ansvarlighed i forhold til korrekt UPV set i lyset af de nye adgangskrav til ungdomsuddannelserne. Samt fokus på IUP forløb fra de forskellige skoler, som kan være en inspiration for de enkelte skoler til igangsættelse af IUP forløb, som også er et lovkrav.

Målgruppe: 8.klasses teams fra Køge, Stevns og Solrød
UU vejledere fra Køge, Stevns og Solrød deltager
Tid: Onsdag d.2/10 kl. 14 – 17
Kursussted: Asgård skole i Teatersalen.

Kurset er gratis

Skolernes 8.klasses teams vil fysisk blive placeret sammen samt ved gruppeborde, da kursusformen vil veksle mellem teoretisk oplæg fra kursusledere som derefter straks vil blive omdannet til praktiskanvendelse og viden i de enkelte 8.klasses teams - workshopform.
Lærere (og evt. ledelse) vil få mulighed for en fælles dialog om UPV på deres skole og få påbegyndt deres UPV af egne klasser med sparring med UU vejleder. Ovennævnte vil være med til at sikre en god organisering og forståelse af UPV processen på den enkelte skole.




Scroll to top