Mark Jensen stopper som formand for UU DANMARK

Efter 5 år på posten som formand for UU DANMARK har jeg valgt ikke at genopstille på generalforsamlingen den 19.4.2018. Jeg stopper for at koncentrere min indsats omkring min egen organisation UUV Køge Bugt. Det har været 5 gode år som repræsentant for landets 60 UU centre. De lokale vejledningscentre gør en flot indsats for at klæde eleverne på til valget af ungdomsuddannelse efter skolen og en ligeså flot ”opsamlingsvejledning” af de elever, der af den ene eller anden grund stopper på den valgte ungdomsuddannelse. Det er en vejledningsindsats, vi bør være stolte af i Danmark.

Landets ca. 1.000 UU vejledere gør en forskel for elever og forældre, der har svært ved at finde vej i uddannelsessystemet, eller som har behov for, at der organiseres en tværkommunal indsats, for at uddannelsesvalget og uddannelsesgennemførelsen skal lykkes. Det er med til at gøre vejledningscentrene anerkendte og gør vejlederjobbet til en meget meningsfuld profession - noget som jeg er stolt af at have fået lov til at stå i spidsen for gennem 5 år.

UU centrene har bidraget til den gamle målsætning om, at 95% skulle gennemføre en ungdomsuddannelse. Et tal vi næsten nåede i 2015. Nu er der vedtaget en ny målsætning og en ny organisering af vejledningen. Både målsætning og en mere tværkommunal indsats har UU centrenes opbakning. Ligeledes er det dejligt at konstatere, at næsten 10 års fald i søgningen til erhvervsskolerne er afbrudt med den stigning i søgningen, vi har oplevet i år. Jeg er sikker på, at UU centrenes arbejde med at folde erhvervsuddannelsesmulighederne ud, er en medvirkende årsag til, at flere elever har foretaget et mere aktivt valg, og set muligheden i såvel en EUD- som en EUX-uddannelse.

I et uddannelsesmarked, der bliver mere og mere synligt, og hvor der er en klar sammenhæng mellem elevtilgang og institutionssucces, er der brug for en sektor- og institutionsuafhængig vejledning, som netop UU centrene repræsenterer. Det skal vi passe på, samtidig med at alle bør lytte til undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og et udtrykt ønske fra Danske Skoleelever om, at alle elever og forældre, der har behov, bør have adgang til personlig vejledning. Det giver sikkerhed i uddannelsesvalget, det giver færre uddannelsesafbrud, det giver kort sagt god mening!

Det har været 5 år med gode dialoger med politikere, uddannelsesorganisationer og interesseorganisationer. Dialoger og samarbejder som jeg gerne vil takke for. Samtalerne fortsætter med UU DANMARKs nye formandskab, der består af formand Anders Ladegaard og næstformand Søren Elnebo Lau, som jeg med stor tryghed overlader depechen.

Mark Jensen

Fhv. formand for UU DANMARK

Mark Jensen, fhv. formand
UU DANMARK

Scroll to top