Lokale ungdomsuddannelser vælges af de unge i Køge Bugt

CAMPUS Køges erhvervsuddannelser er populære blandt 9. og 10. klasses elever fra hele Køge Bugt området, viser de seneste tal fra UUV Køge Bugt. Uddannelserne i Køge Bugt fastholder unge, men tiltrækker også unge fra kommuner udenfor Køge Bugt.

Samlet set for afgangselever fra årets 9. og 10. klasses i Køge Bugt kommunerne Greve, Køge, Solrød og Stevns valgte 76 % at søge ind på en gymnasial uddannelse og 20,3 % at søge ind på en erhvervsuddannelse, viser nye tal fra UUV Køge Bugt. På CAMPUS Køge har erhvervsuddannelserne på Køge Handelsskole, EUC Sjælland og SOSU Sjælland modtaget tilmeldinger fra 64 % af alle ansøgerne i Køge Bugt området, der vil påbegynde en uddannelse fra en erhvervsskole.

Høje procenttal for søgningen til en erhvervsuddannelse på CAMPUS Køge 

Når det kommer til erhvervsuddannelsesretningen kontor, handel og forretningsservice, så har Køge Handelsskole fået tilmeldinger fra knap 85 % af alle ansøgerne fra hele Køge Bugt-området. Retningen omsorg, sundhed og pædagogik udbudt af EUC Sjælland og SOSU Sjælland er også populær med i alt 74,2 % af ansøgerne. Endelig er der retningen teknologi, byggeri og transport, hvor EUC Sjælland har modtaget tilmeldinger fra næsten 65 % af ansøgerne, hvilket betyder, at Køge er ved at skabe en stærk profil som uddannelsesby i området.

Indenfor hovedindgangen fødevarer, jordbrug og oplevelser er søgningen 0% hvilket hænger sammen med, at uddannelser indenfor dette område ikke udbydes af nogen erhvervsskole på CAMPUS Køge. Her må eleverne til Roskilde, Ringsted, Næstved eller Hovedstadsområdet for at få erhvervsuddannelsesønsker indenfor dette område opfyldt.

Mark Jensen, centerleder for UUV Køge Bugt bemærker, at det er flot at over 64 % af 9. og 10. klasses eleverne fra Køge Bugt området fastholdes på CAMPUS Køge, når de vælger en erhvervs-ungdomsuddannelse, ikke mindst set i betragtning, at det langt fra alle uddannelsesretninger tilbydes. Tallene for unges valg af erhvervsuddannelse på CAMPUS Køge, svinger fra 72 % for Køge og 67% for Stevns, mens tallet for Greve og Solrød ligger på godt 50%. Mark Jensen tilføjer, at dataindsamlingen er et nyt initiativ hos UUV Køge Bugt.

Læs hele nyheden

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top