Livet omkring Femern-tunnelen

På Køge Handelsgymnasium har 3.g’erne, der har tysk på A-niveau, haft fire dage med fokus på en konkret udfordring for Femern Belt Development – nemlig at udvikle ideer til at få tunnelen til at blive andet end en gennemfartsvej.

For kort tid siden overværede 3.g’erne, der har tysk på A-niveau, den offentlige præsentation af INTTERG-projektet og hørte for første gang om it-værktøjet iModeler, der bruges til at afgøre en ide eller et produkts bæredygtighed. Nu skulle eleverne selv bruge simulationsværktøjet med en ny vinkel på et tysk-dansk samarbejde – igen et brobygningsprojekt – denne gang gjaldt det den nye Femernregion, som for alvor bliver en realitet, når Femerntunnelen skal etableres og engang står færdigt. Ligesom i INTERREG-ugen stod tysklærer Tina Blum med en koordinerende rolle. Til at kickstarte de fire dagsprojektet kom projektkonsulent Patrick Jarosczinsky, som har ansvar for marketing- og projektudvikling i grænseregionale projekter mellem Danmark og Tyskland for fonden Femern Belt Development. Med tysk baggrund og erfaringer gennem studier om marketing, globalisering og kultur samt arbejde i Danmark har han indsigt i begge landes kulturer, arbejder han nu med at understøtte den kulturelle udvikling af den dansk-tyske Femern Bælt Region. Med eksempler fra andre store forbindelsesprojekter, som Danmark har lavet eller deltaget i, opfordrede han eleverne til at genere ideer til at sikre at der kommer udvikling, turisme og velstand til. Erfaringerne fra etableringen af både Storebæltsbroen og Øresundsbroen er nemlig at det kræver en indsats, at få ”noget” til at opstår på begge sider af en forbindelse og at Femernprojektet kan gavne lokalområderne på begge sider af farvandet, lød pointen fra Patrick Jarosczinsky. Arbejdes der intensivt – og her kommer fonden Femern Belt Development gerne ind i billedet på begge sider – kan det løfte både ”Udkantsdanmark” på Rødby-siden og pendanttilnavnet ”Dunkeldeutschland” på Puttgarden-siden. Med den opsang gik eleverne i gang med deres projekter – og køre deres ideer gennem iModeler for at se hvilke bæredygtige koncepter, de kunne arbejde med og medbringe til Visionskonferencen i Vordingborg den 21. maj.

Fra uddannelse og erhverv til turisme
”Franc Grimm og Kai Neumann fra konsulentfirmaet Consideo hjalp elevene med at blive fortrolige med iModeler. De har på den måde fået arbejdet med systematik tænkning, og udviklet et koncept med hjælp af iModeler, og arbejdet med virkningsmodellering og en eksplorativ spørgeteknik. Da eleverne er til skriftlig engelsk eksamen den 21. maj, vil Kai Neumann være den, som fremlægger deres ideer til politikere og de andre deltagere på konferencen i Vordingborg – indtil videre er deres ideer hemmelige for den brede offentlighed,” siger Tina Blum og fortsætter: ”Eleverne har fået meget ud af arbejde med udfordringen fra Femern Belt Development – de har hørt og talt en del tysk i ugens løb og arbejdet med en praktisk udfordring. Eleverne har arbejdet fokusereret på deres ideer og i tre grupper er de kommet frem til initiativer, der sikrer liv og udvikling til regionen.”

Her ses 3.g’erne fra Køge Handelsgymnasium (hhx) og deres tysklærer Tina Blum (yderst tv). Eleverne der har givet deres bud på, hvordan tunnelen til at blive andet end en gennemfartsvej.

Scroll to top
%d bloggers like this: