Kursus “Kickstart din Uddannelsesparathedsvurdering”

-af 8.klasses elever skoleåret 2021/22

Et tilbud til 8. klasses teams: Tirsdag d. 2.november 2021 kl 14 –16.30

Kurset forgår virtuelt, der vil komme nærmere besked om form og indhold, nu når det køres virtuelt.

UUV Kursustilbud

I år laver vi igen en virtuel version af kursus for lærere i 8.klasse. Det bliver lavet som en arbejdseftermiddag, hvor 8. klasses teams får informationer om UPV.

Formålet med kurset er at skærpe 8. klasses læreres forståelse og ansvarlighed i forhold til korrekt UPV set i lyset af adgangskrav til ungdomsuddannelserne samt lovbekendtgørelser for UPV. Kursusformen vil veksle mellem teoretisk oplæg fra UUV’s kursusledere, som derefter straks vil blive omdannet til praksis og viden i de enkelte 8.klasses teams. Lærere vil få mulighed for en fælles dialog om UPV på deres skole og få påbegyndt deres UPV af egne klasser og evt. med sparring fra egen UUV vejleder.

Ovennævnte vil være med til at sikre en god organisering og forståelse af UPV processen på den enkelte skole.

Målgruppe: 8. klasses teams fra Køge
Kursusledere: Henriette Schunck og Anette Håkonsen
Kurset er gratis
Tilmelding senest d. 1 oktober 2021

N.B Du skal bruge en computer

Hent folder her.->

Scroll to top