Kursus “Kickstart din Uddannelsesparathedsvurdering”

I år laver vi igen en virtuel version af kursus for lærere i 8.klasse. Det bliver lavet som en arbejdseftermiddag, hvor 8. klasses teams får informationer om UPV.

Formålet med kurset er at skærpe 8. klasses læreres forståelse og ansvarlighed i forhold til korrekt UPV set i lyset af adgangskrav til ungdomsuddannelserne samt lovbekendtgørelser for UPV. Kursusformen vil

veksle mellem teoretisk oplæg fra UUV’s kursusledere, som derefter vil blive omdannet til praksis og viden i de enkelte 8.klasses teams. Lærere
vil få mulighed for en fælles dialog om UPV på deres skole og få påbegyndt deres UPV af egne klasser og evt. med sparring fra egen UUV vejleder.

Ovennævnte vil være med til at sikre en god organisering og forståelse af UPV processen på den enkelte skole.
I år får vi besøg af studievejledere fra EUC Sjælland (EUD/EUX) og fra Køge gymnasium ( STX og HF). De vil orientere om, hvilke færdigheder
inden for UPV, som de vurderer er vigtige for, at en elev vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse hos dem. Der vil blive mulighed for at
stille spørgsmål

Hent folder her.->

Tilmeld dig kurset herunder

Scroll to top