Kursus “Kickstart din Uddannelsesparathedsvurdering”

-af 8.klasses elever skoleåret 2020/21

Et tilbud til 8. klasses teams: Tirsdag d. 10.november 2020 kl 14 –17

Kurset forgår virtuelt, der vil komme nærmere besked om form og indhold, nu når det køres virtuelt.

UUV Kursustilbud

I år laver vi en ny version af kursus for lærere i 8.klasse. Det bliver lavet som en arbejdseftermiddag, hvor 8. klasses teams får nyeste informationer om UPV.

kursus bliver virtuelt,  der kommer nærmere besked om form og indhold.

Formålet med kurset er at skærpe 8. klasses læreres forståelse og ansvarlighed i forhold til korrekt UPV set i lyset af de nye adgangskrav til ungdomsuddannelserne samt nye lovbekendtgørelser for UPV. Kursusformen vil veksle mellem teoretisk oplæg fra UUV’s kursusledere, som derefter straks vil blive omdannet til praksis og viden i de enkelte 8.klasses teams. Lærere vil få mulighed for en fælles dialog om UPV på deres skole og få påbegyndt deres UPV af egne klasser med sparring med deres egen UUV vejleder.

Ovennævnte vil være med til at sikre en god organisering og forståelse af UPV processen på den enkelte skole.

Målgruppe: 8. klasses teams fra Køge

Kursusledere: Anette Håkonsen og Henriette Bredahl Schunck

Kurset er gratis

Tilmelding på UUV.dk/kursus senest d. 23. oktober 2020

N.B Du skal medbringe en bærbar computer

Hent folder her.->

Scroll to top