Kompetencer og uddannelse til beskæftigede i Køges virksomheder og organisationer skal sikre Køges udvikling

Sådan lød budskabet ved en temadag arrangeret af Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA), Fonden Connect Køge og CAMPUS Køge onsdag d. 24.10.18 hos ZBC i Køge, hvor et udsnit af virksomheder, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner diskuterede fremtidens kompetencer og motivation for læring hos beskæftigede i Køges virksomheder. Der kom mange forslag til fremtidige fælles initiativer, som alle skal bidrage til at virksomhederne i Køge får kvalificeret arbejdskraft.

”Allerede nu kan virksomheder have svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og det bliver ikke nemmere i de kommende år”, udtaler Lissie Kirk, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Køge Kommune og formand for KKA til de godt 40 deltagere fra erhverv, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner på temadagen. ”Kompetente medarbejdere bliver altafgørende og udviklingen af dem vil blive et konkurrenceparameter for virksomhederne i Køge Bugt”. Lissie understregede, at kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for, at virksomhederne kan vækste og udvikle sig, idet fremtidens arbejdsmarked stiller krav om andre og mere komplekse kompetencer hos medarbejderne.

”Derfor”, sagde Lissie Kirk, ”er det nødvendigt at arbejde målrettet med at øge medarbejdernes kompetencer. Vi skal både fremtidssikre virksomhederne og vores borgere. Hun opfordrede deltagerne til at knække koden til, hvordan vi skaber det nødvendige gennembrud for parterne.

Hvorfor sikre kompetencerne nu?

Ifølge direktør for konsulenthuset Plougmann-Copenhagen, Peter Plougmann, som faciliterede debatten, har vi i stor udstrækning udnyttet ressourcerne i de aldersgrupper, der arbejder i Danmark. Det betyder, at vi har brug for, at de voksne på arbejdsmarkedet, kan tilpasse sig og udnytte de muligheder, der er. Derfor skal vi satse på kompetenceudvikling nu.

”Grundlæggende set”, udtalte Peter Plougmann, ”er der kun en ting i det: Det er konkurrenceevne – altså evnen til at tænke nyt, arbejde mere effektivt og til at kunne arbejde bedre sammen. De fleste af vores kompetencer opsamles igennem sociale relationer og arbejdsopgaver i arbejdslivet. Derfor står folk, som er i arbejde bedre end folk uden for arbejdsmarkedet”.

Faglighed, tillid og plads til forandringer

Peter Plougmann fortalte endvidere, at unge søger mod byerne, samtidig med, at en stor gruppe medarbejdere nærmer sig pensionsalderen. Det kræver nyt fokus for virksomhederne i Region Sjælland, idet det ikke længere er nok at tiltrække og fastholde medarbejdere – det bliver i høj grad også vigtigt at udvikle medarbejderne og løbende højne deres faglighed, så de er rustet til de nye forretningsmodeller, som udviklingen i virksomhederne kræver.

”Inden for en nær fremtid kan virksomheder ikke længere tage det for givet, at de kan finde nye kompetencer i markedet”, fortæller Peter Plougmann. ”De skal selv være med til at løfte indsatsen, hvis de vil have kompetente medarbejdere fremover.”

Efter en god debat om kompetencebehovet i Køge Kommune, tog paneldeltagerne Mads Andersen, gruppeformand i 3F Industrigruppen og Claes Tang Andersen, afdelingsleder i Junckers Industrier A/S plads. De blev bedt om at forholde sig til, hvordan samspillet mellem arbejdsgiver, mellemleder og medarbejder kan forventningsafstemmes til at sikre at alle har de nødvendige forudsætninger, når det gælder fremtidens kompetencer.

Flere skal være faglærte

Ifølge Mads Andersen er der kun et svar på, hvordan fremtidens industriarbejder kan begå sig på et arbejdsmarked fyldt med ny teknologi: Uddannelse – mere og bedre. Claes Tang Andersen var ikke uenig og inviterede uddannelsesinstitutionerne til at komme ud på virksomhederne og være en del af hverdagen. Det vil skabe grobund for stærke gensidige forventninger og sikre, at uddannelsesudbuddet matcher virksomhedens virkelighed.

KKA, Fonden Connect Køge og partnerne i CAMPUS Køge mødes allerede i midt november for at gå videre med anbefalingerne til, hvordan parterne kan fremtidssikre borgere samtidig med at de sikrer kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Køge.

 

Faktaboks:

Erhvervsfonden Connect Køge arbejder med at skabe erhvervs- og turismeudvikling i Køge-området. Connect Køge yder service til iværksættere såvel som etablerede virksomheder og bygger bro til uddannelsesinstitutionerne omkring forretningsudvikling, kompetenceudvikling og innovation. Samtidig arbejder Connect Køge med at tiltrække både virksomheder, nye borgere, besøgende og yderligere investeringer til området.

Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd (KKA) er nedsat af Byrådet i Køge Kommune og repræsenterer lokalpolitikere, arbejdsgivere, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og handicaporganisationer. Deres aktiviteter skal inspirere og vise nye veje til et velfungerende lokalt arbejdsmarked med plads til alle.

CAMPUS Køge forener uddannelse, innovation og erhverv og arbejder som samarbejdende uddannelsespartnerskab på at uddanne kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.

Scroll to top