Køge Erhvervsklasse søsat på Campus

Der var fuldt ryk-ind i Køge Handelsskoles store auditorium, da tilmeldte – og interesserede - elever og forældre til Køge Erhvervsklasse mødte frem for at se folkene bag erhvervsklassen og ikke mindst få foldet projektet ud.

Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV) i Køge – Mark Jensen – bød velkommen og fortalte kort om forløbet fra først i maj dette år, hvor skoleudvalget i Køge gav grønt lys for en Køge Erhvervsklasse til der hvor vi står i dag. Det er UUV der er ansvarlig for driften af Køge Erhvervsklasse i et tæt samarbejde med Køge Ungdomsskole, Skoleafdelingen i Køge, Arbejdsmarkedsafdelingen og UNGECENTRUM.

Målet er, at elever der er trætte af den kendte skoleundervisning får et tilbud om at arbejde praksisnært, samtidigt med at der fokuseres på en mere snæver fagrække, der består af dansk, matematik og engelsk i 8. og 9. klasse. Erfaringer viser, at eleverne bliver styrket med selvtillid og karakter, der gør dem i stand til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.

50 fremmødte elever og forældre lyttede og stillede spørgsmål, da teamet bag Køge Erhvervsklasse foldede projektet ud i Køge Handelsskoles store auditorium Teamet bag Køge Erhvervsklasse fra venstre: vejleder Kira Kofoed, lærer Max Hagen, kst. afdelingsleder Anne Vibe Andreasen og lærer Bibi Poulsen. Alle UUV Køge.

Kst. afdelingsleder i UUV – Anne Vibe Andreasen, der står for indskrivningen til Køge Erhvervsklasse fortalte, at der nu næsten er fyldt op på 8. årgang og at der stadig er pladser til elever på 9. årgang.

Vejleder Kira Kofoed (UUV) bliver den person, som finder erhvervspraktikpladser til eleverne. I erhvervsklassen består en uge både af undervisning fagligt i de tre fag, men også af 2 dage med erhvervspraktik i en virksomhed.

De fremmødte eleverne havde været spændte på at møde deres to kommende lærere Max Hagen og Bibi Poulsen, der står for henholdsvis dansk/engelsk og matematik. Undervisningen skal knyttes sammen med erhvervspraktikken og der skal arbejdes på en måde, så alle elever sikres minimum en karakter, der giver adgang til en erhvervsuddannelse og gerne noget mere var budskabet fra de to nyansatte ambitiøse lærere.

Der var en god dialog på info-mødet mellem elever og forældre og teamet bag erhvervsklassen. En forælder sagde, at dette var på tide at Køge kom med i klubben af kommuner, der havde en erhvervsklasse og kunne som forældre - og virksomhedsejer - sige, at der er behov på arbejdsmarkedet for netop lærlinge og folk med en erhvervsuddannelse, så ros og god vin med projektet! Var det positive budskab fra en far til en kommende elev i Køge Erhvervsklasse.

Eftermiddagen sluttede med, at hele gruppen gik over parkeringspladsen og beså de kommende lokaler, der er lejet af Køge Handelsskole og som ligger i midten mellem EUC Sjælland, ZBC og Køge Handelsskole, der alle bliver kommende samarbejdspartnere til Køge Erhvervsklasse. Erhvervsklassen ser dagens lys ved første skoledag for 8. klasse mandag den 17.8. hvor skoleudvalgsformand Mads Andersen kikker forbi. 9. klasse begynder onsdag den 19.8.20.

Elever, forældre og teamet bag Køge Erhvervsklasse kunne tage hjem fra informationsmødet, med en god fornemmelse i maven og se frem til det kommende – anderledes – skoleår med en god mavefornemmelse – hvilket også var målet med mødet ifølge leder af UUV Mark Jensen.

Flere informationer om Køge Erhvervsklasse:

www.erhvervsklasse.dk

eller:

https://www.uuv.dk/vejledningsaktiviteter/gaar-du-i-6-10-klasse/koege-erhvervsklasse/

Invitation til informationsmødet til elever og forælder:

Informationsmøde i Erhvervsklassen                                                                                                                                                                                      Køge d. 17.6.20

For kommende og interesserede forældre og elever.

Kære elever og forældre i kommende erhvervsklasse 8. og 9. årgang

Vi vil gerne invitere jer til hilse-på møde, hvor vi vil orientere om den nye erhvervsklasse i Køge og vi kan få hilst på hinanden inden sommerferien begynder.

Program er som følger:Velkomst v. Mark Jensen leder af UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Sådan ser indskrivningen ud på nuværende tidspunkt v. Anne Vibe Andreasen, kst. leder UUV

Erhvervspraktik – ønsker og overvejelser v. vejleder Kira Grith Kofoed

Vi ses til undervisning efter sommerferien v. lærerne Max Krave Hagen og Bibi Poulsen.

Tid til spørgsmål og besøg i den nye klasse.

Sted:  Køge Handelsskole, Campusbuen 21, 4600 Køge. Vi skal være i auditoriet på Køge Handelsskole – parkeringspladsen ligger ml. Køge Handelsskole og EUC Sjælland.Vi er fritaget parkeringsregler den eftermiddag, så I kan roligt sætte bilen.

Tidspunkt: torsdag d. 25.6.2020 fra kl. 16.00-17.30
Teamet omkring Erhvervsklassen

Max, Kira, Anne, Bibi og Mark

Scroll to top