KarriereGUIDEN som UU centrene i Region Sjælland uddeles til alle elever i Køge Bugt 8. – 10. klasse og kan læses på nettet.

Så er der fløjtet afgang!

 Indlæg du kan læse i Karriere GUIDEN 2018 – 19 af Mark Jensen, Centerleder UUV Køge Bugt

Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Mange elever i skolen nået frem til de sidste klasser – afgangsklasserne – i grundskolen. ”Afgang” for nu er det slut med skolen, der skal vælges mellem forskellige ungdomsuddannelsesretninger eller skal der efter 9. klasse være et år i 10. klasse?

For mange giver valget anledning til nervøsitet, det er forståeligt. Det er det første store valg mange elever skal træffe sammen med deres forældre og vælger jeg nu det rigtige? Lad mig først slå fast, at det gør langt de fleste, men nogle vælger forkert og stoppe på den valgte uddannelse og det er ikke jordens undergang!

Der kan være mange baggrunde for et forkert valg. Nogle føler sig ikke hjemme i den nye klasse, lektierne er for omfattende, skolen er noget andet end hvad man troede og så videre. Tag en samtale med den lokale studievejleder, måske kan der gøres noget, måske kan du hjælpes til en forklaring på hvorfor tingenes tilstand er som de er, så hverdagen giver mening og du kan fortsætte med nyt mod.

Er samtalen med en studievejleder ikke nok, og er der tale om et uddannelsesafbrud, vil du blive kontaktet af din lokale UU vejleder. Her vil en samtale bygge videre på den erfaring du er blevet klogere på, og der vil i samarbejde med dig blive vist en vej frem. Fra mange samtaler ved jeg, at det der ikke lykkes første gang, sagtens kan lykkes 2. gang.

Valget af ungdomsuddannelse bygger på mange forskellige vejledningsaktiviteter: introduktionsforløb, erhvervspraktik, brobygning, vejledningssamtaler, uddannelses- og virksomhedsbesøg, besøg på uddannelsesmesser, åbent hus arrangementer, skills-stafet, dialog med unge rollemodeller og samtaler der har givet dig indsigt i dig selv – kan du lide at arbejde med mennesker? Teknologi? Maskiner? Er du meget selvstændig, eller skal du helst have en i nærheden at støtte dig til?

Udsigten til mulighederne efter skolen og jobbene længere fremme skal sammen med indsigten i dig selv styre valget – dit første valg. Meget vil forandre sig, du vil forandre dig og uanset hvilken kurs der besluttes, vil kursen blive justeret undervejs og hen ad livets lange landevej vil du efter din første uddannelse og dit første job skulle træffe valg om nye uddannelse og jobskifte.

Verden er i hastig forandring og du står overfor dit første valg fordi der er fløjtet afgang fra skolen. Det bliver dit første af mange valg du skal træffe livet igennem og skulle du træffe et forkert valg, er det ikke verdens – eller din – undergang. Forkerte valg bliver du også klogere af, så skulderen ned, slap af og sæt kurs.

Scroll to top