af Jacob Mark, ordfører for børn, undervisning, uddannelse og medier (SF).

IKKE-uddannelsesparat.

”… det gør sådan.. årh… inde i maven”. ”Man føler sig parat til så meget andet”. ”Det føles som et slag”.

Sådan beskrev tre unge det for mig at blive vurderet ikke-parat til uddannelse. Og en skoleleder beskrev uddannelsesparathedsvurderingen som ”man dumper jo de unge i livet”.

I dag er det næsten en tredjedel som får stemplet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse. Næsten en tredjedel får at vide, at de ikke er klar til uddannelse. Mange unge oplever vurderingen som et pres, der skaber bekymringer. For kan man overhovedet blive til noget, når man er blevet vurderet ikke-parat? Har man bare fejlet? Er man allerede dumpet i livet, når vurderingen går på både ens sociale, personlige, faglige og praktiske kompetencer? Sådanne tanker går flere unge rundt med. Men sådan skal det altså ikke være. Ingen unge skal føle, de er dumpet i livet som 15-årig.

Alle unge er klar til uddannelse. Der er uddannelse til alle unge. Og der skal være uddannelse til alle unge – ellers har vi fejlet som samfund. Vi skal stoppe med at erklære unge for ikke-uddannelsesparat. Vi skal stoppe med at give unge en ”årh”-følelse inde i maven. Stoppe med at tvinge lærere og vejledere til at dele stempler ud og i stedet sikre, at der er en plan for alle unge. Vi må ikke give op på nogen.

Styrket vejledning
Derfor skal vi styrke vejledningsindsatsen i Danmark. Det foreslog SF i regeringsforhandlingerne, og det blev også skrevet ind i forståelsespapiret. Vejlederne skal hverken nu eller i fremtiden agere dørvagter – men vejvisere. Deres opgave er ikke at presse de unge derhen, hvor politikerne gerne vil have det. Det er at hjælpe de unge på vej og rådgive dem objektivt og uden hensyntagen til økonomi eller politiske ønsker. Selvfølgelig skal vejlederne udfordre de unge i deres uddannelsesvalg – men det skal være med udgangspunkt i at hjælpe de unge, ikke presse de unge i en bestemt retning. I en tid, hvor vejledningsindsatsen er oppe i luften, så er det vigtigt at stå fast på den professionelle vejledning.

Jeg tror, vi skal lave en vejledningsreform, der tager udgangspunkt i, at der skal være en plan for alle unge. At alle unge er parat til noget, og at det er vejledernes opgave at bidrage til, hvad det ”noget” skal være. Jeg mener, vi skal styrke vejledningsindsatsen i udskolingen i stedet for – som i dag – kun at vejlede individuelt for de få. Jeg mener, man bør tænke grundforløbene langt mere sammen på ungdomsuddannelserne, og sikre at der er bedre vejledningsmuligheder for de unge, der bliver i tvivl om de valgte rigtigt første gang. Vi skal styrke vejledningsindsatsen mellem færdiggjort ungdomsuddannelse og videregående uddannelsesvalg, og for at styrke vejledningen i både udskoling, grundforløb og afslutning af ungdomsuddannelserne, tror jeg vi skal tage vejlederuddannelsen op til diskussion og sørge for, at den bliver styrket og opdateret. Det er mange elementer, og derfor mener vi i SF, at der er brug for en samlet vejledningsreform.

Det vil vi arbejde for i den periode, der kommer. I en tid hvor unge har alle muligheder og måske netop derfor er så frygteligt bange for at lukke døre, så er det vigtigt at vi hjælper dem og rådgiver dem, så den store frihed ikke bliver angstprovokerende. Frihed kan blive en klods om benet på de unge, hvis de skal håndtere den helt alene. Der er brug for gode lærere og vejledere, der kan støtte de unge og deres familie i at træffe de rigtige beslutninger på det tidspunkt. Og så være der igen, hvis det viser sig, at den beslutning ikke var den rigtige.