Info-møde om Efterskoler på Solrød Gymnasium

Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand

Tirsdag den 4. september kl. 19.00

Vær klædt på inden du vælger efterskole eller en fri fagskole…..

UUV Køge Bugt- Ungdommens UddannelsesVejledning - inviterer elever og forældre 6.-8. klassetrin til Info-møde om Efterskoler, hvor forskellige efterskoler og en fri fagskole giver en ”smagsprøve” på efterskolelivet.

Efterskolevalget skal helst foretages i god tid, være godt planlagt og være noget man glæder sig til. Derfor afholder UUV Køge Bugt Info-møde om Efterskoler. De to planlæggere af efterskolearrangementet Kirsten Rubæk Olsen og Birgitte Hybholt, begge vejledere i UUV, opfordrer derfor elever og forældre til at kikke forbi og få et indtryk af, hvad efterskolerne samt en fri fagskole kan tilbyde inden ungdomsuddannelsen vælges.

Info-mødet på Solrød Gymnasium er et tilbud, som kan give et godt overblik inden familien tager til Efterskolernes Dag sidste søndag i september, hvor alle efterskoler og Frie Fagskoler holder åbnet hus kl. 13.00-17.00.

Et efterskoleophold kan byde på meget andet end faglige udfordringer. Hver skole har sin profil og forskellige linjer, der kan vælges iblandt. På mange skoler er det almindeligt, at blive skrevet op flere år før man begynder.

Erfaringerne i UUV Køge Bugt viser, at mange forældre oplever det som uoverskueligt at danne sig et overblik over de ca. 250 efterskoler. Forskellige tilbud skal undersøges og elevens interesser, uddannelsesmål og ønsker skal hænge sammen med indholdet på den valgte efterskole. Måske udskydes valget om efterskole så længe, at det bliver et begrænset antal der kan vælges imellem, da mange skoler allerede vil være fyldt op.

Infomødet på Solrød Gymnasium kan være med til at give svar på nogle af de mange spørgsmål samt klarhed over hvilke parametre, der er vigtige for den enkelte i forhold til valg af skole.

UUV Køge Bugt byder velkommen, Margrethe Tovgaard, afdelingsleder i UUV Køge Bugt, holder en kort åbningstale og Kirsten Jeppesen, repræsentant for efterskolerne, giver en generel orientering om efterskolemuligheden. Derefter byder hver af skolerne på en kort præsentation af netop deres profil. Efterfølgende vil der efter eget valg være mulighed for at få en uddybende orientering fra to af de repræsenterede skoler.

Læs mere på  www.efterskole.dk og www.friefagskoler.dk

Se hele programmet her

Med venlig hilsen

Kirsten Rubæk Olsen

Vejleder, UUV Køge Bugt

Tlf.: 28792617

Hvorfor invitation til info-møde om efterskoler

- og frie fagskoler?

 

Mange elever og forældre oplever, at det kan være svært at finde den rigtige efterskole blandt de ca. 250 efterskoler – og mange kender måske ikke de frie fagskoler.

Nogle gange udskydes valget derfor så længe, at mange skoler allerede er fyldt op, når beslutningen skal tages.

Valget af efterskole/fri fagskole skal være velovervejet. Forskellige tilbud skal undersøges og elevens interesser, uddannelsesmål og ønsker kan hænge sammen med indholdet på den valgte skole.

Et efterskoleophold byder på meget andet end faglige udfordringer. Hver skole har sin profil og forskellige linjer. En fri fagskole har desuden praktisk undervisning i mindst 1/3 af fagene.

På mange efterskoler skrives eleven op et par år inden skolestart. På nogle skoler er der kortere frist og på enkelte kan/skal eleven skrives op flere år før skolestart.

”Smagsprøver”

UUV Køge Bugt giver en smagsprøve på efter- og fri fagskoler med forskellige profiler.

Kirsten Jeppesen, som er repræsentant for efterskolerne på Sjælland, kommer og giver en generel orientering om efterskolemuligheden.

Infomødet er et tilbud, som kan give et godt overblik inden Efterskolernes Dag den sidste søndag i september, hvor der er åbent hus på alle efterskoler og frie fagskoler.

På gensyn den 4. september kl. 19.00 på Solrød Gymnasium,

Solrød Center 2, 2680 Solrød Strand.

Program

•     Velkomst v/ Afdelingsleder i UUV Køge Bugt Margrethe Tovgaard

•     Generelt om efterskoler – overvejelser – tilbud – forventning – økonomi v/ Kirsten Jeppesen, repræsentant for efterskolerne på Sjælland

•     Kort præsentation af skolerne

•     Pause

Efter pausen er det muligt at høre mere om to af skolerne o 1. runde, 30 min. med længere præsentationer

o Kort pause til at skifte lokale

o 2. runde, 30 min. med længere præsentationer

 

Arrangementet slutter efter 2. runde - tak for i aften.

 

Scroll to top