Projekt viser vej mod EUD – halvdelen af deltagerne vælger en erhvervsuddannelse

Halvdelen af eleverne fra projekt Test dig Selv er på vej mod en erhvervsuddannelse, viser en aktuel opgørelse over de 18 elevers uddannelsesvalg. Eleverne har deltaget i et fælles projekt mellem EUC Sjælland, lokale industrivirksomheder, skolerne i Køge Bugt og UUV.

De deltagende elever i projekt Test dig Selv har været fra målgruppen af dygtige uddannelsesparate elever, som gennem et forløb der har introduceret dem til industriens uddannelser. I forløbet har bestået af tre trin. Trin 1 har været et forberedelsesmøde for elever og forældre fra 8. – 9. klasse hvor industriens uddannelsesmuligheder er foldet ud af virksomhedsledere, lærlinge, studievejledere og rundvisning på EUC Sjællands afdeling på Campus Køge. På trin 2 har eleverne været i branchepraktik i industrien, og forløbet er afsluttet med trin 3, hvor elevgruppen sammen med UUV-vejleder Martin Larsen har efterbehandlet forløbet og ubesvarede spørgsmål er besvaret.

Eleverne fra projektet er nu nået frem til målstregen, hvor de har valgt kursen efter grundskolen. Blandt den store gruppe af uddannelsesparate afgangselever på 1.754 i hele Køge Bugt har 12% valgt en erhvervsuddannelse, mens der blandt gruppen af uddannelsesparate elever fra projekt Test dig Selv er hele 50%, der har sat kursen mod en erhvervsuddannelse eller en EUX, hvor man får en erhvervsuddannelse og samtidig en eksamen i fag på gymnasialt niveau.

CKJ  Steel har som mange andre lokale industrivirksomheder brug for dygtige lærlinge.

Fra venstre Ole Nørvang-Holm (EUC), Carsten K. Jensen fra CKJ Steel og Martin Larsen (UUV-vejleder).

Direktør Carsten K. Jensen har været en aktiv medspiller i projekt Test dig Selv. Virksomheden har haft elever i branchepraktik, og af de 18 elever der har været igennem projektet, har 50% valgt at fortsætte med en erhvervsuddannelse.

Vi har i UUV haft et godt samarbejde med lokale industrivirksomheder og ikke mindst EUC Sjælland, udtaler projektkoordinator Martin Larsen fra UUV og fortsætter ”Det har været godt, at både elever og forældre har deltaget i et opstartsmøde, hvor erhvervsuddannelserne indenfor industrien er bredt ud. Historien om de gode muligheder for en lærlingeaftale sammen med pæne lønninger både som lærling og ansat er blevet formidlet. En studievejleder fra Erhvervsakademi Sjælland har præsenteret videreuddannelsesmulighederne, og det har været en øjenåbner for mange, der har haft den forkerte opfattelse, at der ikke er videreuddannelsesmuligheder efter en erhvervsuddannelse.” slutter en tilfreds Martin Larsen, UUV-vejleder, der har stået for koordineringen mellem elevønsker og branchepraktik i de tilknyttede virksomheder.

Direktør Carsten Jensen fra CKJ Steel A/S i Køge har været med fra begyndelsen af projekt ”Test dig Selv” udrykker tilfredshed med projektforløbet. ”Vi har i industrien brug for dygtige lærlinge. Jeg ser det som et problem, at der i grundskolen kun er individuel vejledning til de ikke uddannelsesparate elever. Det er vigtigt, at også dygtige uddannelsesparate elever får øjnene op for de faglærte uddannelsesmulighederne og ikke kun ser de gymnasiale uddannelser som en valgmulighed.”

Ole Nørvang-Holm fra EUC Sjælland er meget tilfreds med søgetallene til erhvervsuddannelserne fra de 18 elever, der har deltaget i projektet. Det nationale mål om at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse til næste år og 30% i 2025, kræver at vi tænker nyt og gør noget andet. Det har vi i fællesskab gjort her i Køge Bugt, og det har været en fornøjelse at have elever og forældre på besøg på EUC Sjælland - og resultatet hvor halvdelen vælger en erhvervsuddannelse er helt i top”, slutter en tilfreds Ole Nørvang-Holm.

De gode resultater og de positive tilbagemeldinger fra elever, forældre og erhvervsliv betyder, at UUV fortsat arbejder for, at projektet tilbydes lokalt til elever i 8. – 9.klasse. Vi vil arbejde for, at tilbuddet i Test dig Selv udbredes til andre fagområder end industrien. Industrien mangler lærlinge, men generelt står Danmark - og Køge Bugt - overfor en stor mangel på faglært arbejdskraft, så vi ser frem til at kunne tilbyde projektet til næste skoleår, med mulighed for en bredere branchepraktik. Udtaler centerleder Mark Jensen, som ser projektet som en del af indsatsen, der skal få flere til at se mulighederne i en erhvervsuddannelse og vælge en EUD/EUX efter grundskolen.

Projekt: Test dig selv.
Et lokalt UUV projekt i samarbejde EUC Sjælland/Køge og lokale samarbejdspartnere:
 • Herfølge Kleinsmedje
 • Køge Kommunes Arbejdsmarkedsråd
 • Arbejdsgiverne Danmark
 • 3F Køge Bugt
 • CKJ Steel A/S
 • Stevns Kommune Center for Børn- & Læring
 • Skoleafdelingen Køge kommune
 • Skoleafdelingen Solrød Kommune
 • Greve Kommune / Center for dagtilbud & skoler
 • JRV A/S
 • HM-Rustfri Design
 • Dana Lim
 • EUC - Sjælland / Campus Køge
 • Dansk Industri Roskilde / Køge Bugt

Om projektet - tjek: www.uuv.dk/testdigselv

Flere informationer kontakt:

Martin Uhrskov Larsen
Vejleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens UddannelsesVejledning
Greve - Køge - Solrød - Stevns
Sekretariat: Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge
Mobil: 24 92 83 71
Mail: [email protected] Web: www.uuv.dk

Scroll to top