Fuldt hus til UUV’s afslutningskonference den 14.6.2019

Med 90 tilmeldte til UUV’s afslutningskonference den 14.6. er der lagt op til et flot punktum for 4 kommuners samarbejde omkring den fælles vejledning af unge til uddannelse og job gennem 15 år i Køge Bugt.

Det hele begyndte i 2004 i et samarbejde mellem Skovbo, Solrød, Stevns, Vallø og Køge. Siden fulgte kommunalreformen i 2007 og i 2006 ønskede Greve at tilslutte sig samarbejdet, så det i dag er de fire kommuner Greve, Køge, Solrød og Stevns, der har indgået et fælles vejledningssamarbejde.

Meget af vejledningssamarbejdet fortsætter, men som fælles organisation stoppere UUV pr. 31.7.2019. Vejledningen i Greve bliver en del af den nye kommunale ungeindsats. I Solrød fortsætter vejledningssamarbejdet i grundskolen, mens vejledningen efter grundskolen fremover vil indgå i kommunens egen organisation. For Stevns Kommune er der indgået en etårig aftale om fortsat fuldt vejledningssamarbejde. Uanset formen vil den kendte UUV vejledning fremover indgå i et stærkere lokalt kommunalt samarbejde, der skal sikre endnu flere unge en kurs mod gennemført uddannelse eller arbejde.

UUV har med afslutningskonferencen valgt at se fremad mod overgangen til det nye tættere tværkommunale samarbejde i kommunerne og det som vejledningen skal vejlede til i fremtiden på afslutningskonference fredag den 14.6.2019 på Comwell i Køge. UUV glæder sig over, at mange lokale aktører og samarbejdspartnere har valgt at deltage i konferencen sammen med ansatte vejledere i UUV.

UUV Køge Bugt

Link til program

Scroll to top
%d