Fremtidens vejledning?

”Enkelt sagt belønner verden ikke længere mennesker for det, de ved – søgemaskiner ved alt – men for det, de kan gøre med det de ved, for den måde de opfører sig i verden på, og for deres evne til at tilpasse sig”.
Sådan skriver Andreas Schleicher, direktør for Education and Skills i OECD, i prologen til bogen ”Fire-dimensional uddannelse – kompetencer til at lykkes i det 21. århundrede”. Citatet indrammer nogle af de tendenser, vi må tage bestik af i UU DANMARKs tænketank om vejledning til fremtidens fremtid. Citatet spejler nogle centrale opmærksomhedspunkter, som vi også ser hos de unge. Også de helt unge i udskolingen.

For det første en stor usikkerhed på, hvad der er anvendeligt? Hvad er vigtigt at vide og hvad er vigtigt at kunne, hvis man som ung skal ruste sig godt til en fremtid, som fremstår mere og mere flygtig, usikker, kompleks og modsigelsesfyldt? Hvilken uddannelsesvej giver de bedste kort på hånden? Hånden på hjertet, så er der ikke ét godt svar, men der er en lang række af gode bud, som vil afløses af nye gode bud, efterhånden som verden forandrer sig. Derfor skal fremtidens vejledning handle om meget mere end valget. Den skal handle om at lære at navigere i en verden, som forandrer sig med stor hast.

For det andet de unges optagethed af ”mig i verden”. Hvem skal jeg være og hvordan skal jeg fremstå og agere for og i min omverden? Der er masser af inspiration på adskillelige sociale medier og platforme, Ted Talks, Youtube kanaler etc., men relativ få muligheder for at stå ansigt til ansigt med arbejdsmarkedet. Måske er det derfor, at politikkerne har indført erhvervspraktik som en rettighed? Fremtidens vejledning skal byde på mange muligheder for at stå ansigt til ansigt med arbejdsmarkedet. Oplevelserne må bare ikke stå alene, som de ofte gør i dag; de skal efterbehandles med nysgerrighed og refleksion.

For det tredje de personlige omkostninger for de unge, som ikke formår at tilpasse sig til de forventninger og de krav, som uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet stiller til dem. Det lærer vi dem ikke ved at stemple dem som ikke-uddannelsesparate. Fremtidens vejledning skal hjælpe dem til at tilpasse sig gennem processer, hvor de identificere deres personlige styrker og får værktøjer til at omsætte disse styrker til konkrete handlinger.

Forfatterne til ”Fire-dimensional uddannelse – kompetencer til at lykkes i det 21. århundrede”, peger blandt andet på karakterdimensionen, som handler om de unges måde at handle på og med deres engagement i verden. Det handler om karakterdannelse, som er de unges tilegnelse og styrkelse af deres personlige kvaliteter, værdier og kapacitet til at træffe kloge valg for både sig selv og samfundet.

Dimensionerne i ovenstående kan være svære at få øje på i de nuværende politiske dagsordner, som knytter an til vejledning og de unges valg. Dermed står vi med en reel fare for, at vi slet ikke rammer de unges behov og dermed ikke bidrager til at ruste de unge til at navigere i en flygtig, usikker, kompleks og modsigelsesfuld fremtid. Det kalder på, at vejledningens rolle og faglighed skal repositioneres. Den udfordring har vi taget op i UU DANMARK i samarbejde med de unge, arbejdsmarkedet og eksperter på uddannelses- og vejledningsfeltet. Vi glæder os til at præsentere resultatet i starten af 2019.

Anders Ladegaard,
Formand, UU DANMARK

Anders Ladegaard, formand UU DANMARK

Scroll to top