Fremtid og Fakta

Efter et besøg på STU-ungdomsuddannelsen Fremtidslinjen på Karlemosevej i Køge fortsatte UUV’s seniorklub i går deres heldagstur til Fakta i Hårlev, som er en træningsbutik for unge med en autismediagnose, der f.eks. har gennemført en STU-uddannelse og som nu skal tilknyttes arbejdsmarkedet.

Det var UUV vejleder Kirsten Berg, der vejleder unge i KLAR TIL START, der sammen med sin kursist Nikolaj tog imod den erfarne vejledergruppe i Fakta i Hårlev, hvor unge forberedes til ansættelse i en af Coop Danmark’s butikker.


Seniorklubben besøgte Fakta i Hårlev, der er træningsbane og unge, der er på vej til arbejdsmarkedet. I kølerummet fortalte en stolt Nikolaj om, hvordan det er at være i KLAR TIL START. Nikolaj er nr. to på billedet fra højre. Yderst til venstre og højre ses to kendte stevnsansigter - Lisbet Nielsen og Ole Green, der er tidligere vejleder og konsulent i UUV med jobopgaver i Stevns kommune.

Seniorklubben fik i Faktas mælkerum en flot fortælling fra Nikolaj om, hvordan det er at være i KLAR TIL START. Senere fortalte den lokale UUV vejleder Kirsten Berg om de større linjer og det mere overordnede samarbejde mellem KLAR TIL START, kommune, ung og STU-uddannelse. Hele konceptet drejer sig om at få unge med udfordringer tilknyttet et job på arbejdsmarkedet efter afsluttet STU-uddannelse – projektet præsterer lokalt og nationalt flotte resultater.

Der var ros fra seniorgruppen til Nikolaj, der gjorde det rigtig godt. Det kan godt give sved på panden, når man skal fortælle om sit arbejde til en stor gruppe voksne, men det blev til endnu en succes-oplevelse for Nikolaj at turde stå frem foran fremmede og fortælle om sig selv og sit forløb i KLAR TIL START. Sved på panden kom der ikke, og det havde intet med kølerummet at gøre – Nikolaj var bare sej!

Seniorgruppen sluttede dagens besøg med en let frokost på UUV’s center i Ølby, hvor historie fra gamle dage, hvor UUV startede i 2004 som et samarbejde mellem Stevns, Vallø, Skovbo, Solrød og Køge til dagens situation blev genstand for samtale iblandet interesse for den nye Kommunale UngeIndsats (KUI) og den nye uddannelse FGU – Forberedende GrundUddannelse, som ser dagens lys efter sommerferien.

Flere informationer om Projekt Klar til Start kontakt:

Kirsten Berg
Vejleder – KLAR TIL START
UUV Køge Bugt
Ungdommens UddannelsesVejledning
Greve - Køge - Solrød - Stevns
Sekretariat: Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge

Mobil: 20 11 47 59
Mail: [email protected] Web: www.uuvpraktikpladsen.dk
Fællespost: [email protected]

Cabi’s evaluering af projekt Klar til Start:

Virksomhederne står klar med pladser i hele landet

Det er evaluators konklusion, at ”Klar til Start” er blevet forankret som et fast koncept i virksomheder

over hele landet. Virksomhederne er klar til at tage imod og ansætte personer med ASF, mens partnerne

i ”Klar til Start” er klar til at understøtte forløbende i virksomhederne.

”Klar til Start” lever op til sit mål om at udbrede konceptet til hele Coop koncernen og andre

virksomheder. Virksomhederne deltager med 244 træningspladser (maj 2018). 63 tidligere kursister er

nu ansat i en varig stilling8, mens 64 pt. er i forløb (maj 2018). Det betyder, at virksomhederne pt. har

180 træningspladser, som ikke er besat. Virksomhederne er parate til at etablerer endnu flere pladser

over hele landet, hvis der kommer en efterspørgsel.

”Klar til Start” aftalte ved projektets begyndelse, at 200 skulle i job i fakta inden udgangen af 2018.

Derfor stillede fakta 200 træningspladser til rådighed i 2015. Indtil videre er 62 kommet i job i fakta, og 57 er i aktive forløb (maj 2018). Da et gennemsnitligt forløb varer 19 måneder, forventes målet først at

blive opfyldt i 2019.

Link til evalueringsrapporten: https://www.cabiweb.dk/media/2158/slutevaluering_klar-til-start_samlet_opslag_mailvenlig_webvisning.pdf

 

Om projekt Klar til Start:

https://klartilstart.dk/

UUV’s seniorklub består af en gruppe ansatte, der er gået på pension/efterløn efter ansættelse i UUV. Der er 11 medlemmer af klubben.

Program for Seniordagen:

Seniorklubdag torsdag den 28. marts kl. 9,30 – 15. FAKTA OG FREMTID

Program:
Start: Fremtidslinjen, Karlemosevej 48, Køge (parkering foran Karlemoseparken= offentlig p-plads)

Kl. 9,30: Vi møder ind til morgenmad, rundbordssnak om, hvordan det går og en orientering om Fremtidslinjen ved den nye leder – Dorte Lindegaard Henriksen – der efter en konstituering som leder den 28. august blev ansat i stillingen pr. 1.12.2018. Dorte fortæller om Fremtidslinjens situation og der vil blive mulighed for en minirundvisning.

Kl. 11,30: Gruppen kører til Fakta i Haarlev, Hovedgaden 41, 4652 Hårlev.

Link til projekt Klar til Start på landsplan: https://klartilstart.dk/ lokalt: www.uuvpraktikpladsen.dk

Kl. 12: Vejleder Kirsten Berg (M: 2011 4759) modtager gruppen og der vil være rundvisning og orientering om projekt Klar fra Start, der er afklarende forløb for unge med en autismediagnose, der fx har gennemført et STU forløb og som nu skal ud på arbejdsmarkedet i det, der ofte ender med et fleksjob.

Kl. ca. 13: Retur til UUV’s center i Ølby, Ølbycenter 53, 1. sal, Køge. Her vil der være dækket op til en frokost med mulighed for dialog med ansatte i UUV
Kl. 14,30: Turen går hjemad ved 15-tiden. Der aftales evt. kørsel til parkeringspladsen på Karlemosevej.

Scroll to top