Formand UU DANMARK om ny ungeindsats: Ungdomsvejledningen kan miste fagligheden

“UU-centrene, lærerne i udskolingen og skoleledelserne har opbygget et rigtigt godt og tæt samarbejde op gennem årene – også med ungdomsuddannelsesinstitutionerne og de lokale virksomheder. Det er helt afgørende, at vi i den måde, vi får organiseret de kommunale ungeindsatser på, får båret det gode samarbejde videre”.

Sådan siger formand for uddannelsesvejlederne Anders Ladegaard til folkeskolen.dk. Han er nemlig bekymret. For vejlederne, vejledningsindsatsen og de unges uddannelsesvalg.

Link: https://www.folkeskolen.dk/638062/formand-om-ny-ungeindsats-ungdomsvejledningen-kan-miste-fagligheden

UUV

 

Scroll to top