Fokus på Fællesskab på Campus Køge

Reduktion i frafaldet for elever der er påbegyndt erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 på Campus Køges erhvervsskoler og et tættere samarbejde på underviser- og ledelsesniveau er to af resultaterne fra det 2-årige UUV-projektet ”Fællesskab og Fastholdelse”, der har været støttet med midler fra Region Sjælland og suppleret med ERASMUS+ midler til studieture til London, Holland, Finland og Norge.

Det var projektleder Christel Jørgensen fra UUV Køge Bugt, der bød velkommen til den afsluttende konference på ZBC torsdag den 24.1.19 med ca. 65 tilmeldte fra ZBC, EUC Sjælland, Køge Handelsskole, Køge Kommune, 10 KCK og UUV Køge Bugt. Den blandede gruppe havde enten været i samme undervisningslokaler, været i Job Swop med en kollega fra en anden skole eller været sammen på studietur til udlandet.

Konferencens lange titel ”Fastholdelse og Fællesskab – det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab” har været ledetråden gennem projektet 2-årige periode. Vejledere fra UUV har gennemført undervisningsforløb på alle grundforløb med fokus på et tættere fællesskab i klasserne og synliggørelse af værdien af fællesskab for den enkelte og den enkeltes ansvar for at  bidrage til det fælles.

Campus koordinator Fie Illum Jessen, Campus Køge, udbredte de fire studieture, som havde været lindlagt i projektet under ERASMUS+ og de erfaringer der var høstet for ledelse og undervisere, som havde besøgt uddannelser i London, Norge, Finland og Holland. Der har været inspiration omkring såvel undervisningens organisering i grundskolen, samarbejdet omkring praktikforløb på erhvervsuddannelserne og inddragelse af støttende foranstaltninger omkring elever og klasser, så undervisere kunne koncentrere sig om – ja, undervisning.

Christel Jørgensen, UUV bød velkommen til de mange fremmødte  Oplæg fra Helle Rabøl Hansen, ph.d. og ekstern lektor på DPU. Der blev lyttet eftertænksomt til Helle Rabøls oplæg om positive fællesskaber og mobbefrie miljøer.

Eftermiddagen sluttede med et inspirerende oplæg fra Helle Rabøl, ekstern lektor på DPU om positive fællesskaber og mobbefrie miljøer. Ved netop at sætte fokus på positive fællesskaber og arbejde for mobbefrie skoler kan frafald bekæmpes og netop derfor er det vigtigt at skoler og ungdomsuddannelser ikke kun har fokus op det faglige, men også arbejder med social dannelse af børn og unge.

Helle Rabøls oplæg blev efterfulgt af praktiske eksempler på arbejdet med mobbefrie skoler ved oplæg fra viceforstander Annette Riisager, fra Greve Produktionsskole.

Det var en tilfreds projektleder – Christel Jørgensen (UUV) - der afsluttede den velbesøgte afslutningskonference, som foruden konkrete resultater også har styrket netværket mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner på Campus Køge.

Powerpoints fra konferencen:

  • Hent powerpoint fra konferencen: her
  • Hent powerpoint fra Helle Rabøl Hansens oplæg (ph.d. og ekstern lektor på DPU) "Unge, fællesskaber og mobning": her

Fakta om konferencen:

Invitation til afsluttende konference for projektet ”Fastholdelse og Fællesskab – det er nemmere at forlade en uddannelse end et fællesskab”. Torsdag d. 24.1.2019 i CAMPUS Køge

UUV Køge Bugt inviterer i samarbejde med Køge Handelsskole, EUC Sjælland og ZBC til konference for at dele erfaringer og anbefalinger fra de sidste to års arbejde i regionsprojektet med fællesskab og fastholdelse, samt inspirere interesserede med ny forskning.

I regionsprojektet har UUV Køge Bugt undervist alle erhvervsuddannelsernes GF1 hold i 2017 og 2018 med fokus trivsel, fællesskab og livsmestring. Dertil har undervisere og ledere mødt nyeste forskning inden for fastholdelse, fællesskab, motivation for valg og mestring af egen tilværelse.

Konklusionen er klar: Samarbejdet har virket. Frafaldet på GF1 holdene har været lavt.

Ny viden og inspiration til at understøtte trivsel på uddannelserne

Partnerne vil på konferencen fortælle om projektet og samarbejdets erfaringer. Dertil har partnerne inviteret ekstern lektor ved DPU, Aarhus Universitet Helle Rabøl Hansen til at facilitere dagen og give seneste forskning i positive fællesskaber og mobbefrie miljøer. Hun suppleres af Annette Riisager, Viceforstander på Greve Produktionsskole, som supplerer med praksis om hvordan vi med fællesskab kan bidrage til bedre trivsel på uddannelser og arbejdspladser.

ERASMUS+ International inspiration som giver deltagere en fælles referenceramme

Dagen byder ligeledes på erfaringer fra ERASMUS+, hvor undervisere og ledere har indsamlet viden inden for erhvervsuddannelser, erhvervssamarbejde og trivsel fra Holland, England, Finland og Norge for i endnu højere grad at sikre at unge gennemfører en uddannelse.

Program:

12:00-12:30 – Ankomst og frokost

12:30-13:00 – Velkomst og præsentation af projektets erfaringer, v. projektleder og Souschef

i UUV Køge Bugt, Christel Jørgensen, herunder med inputs fra undervisere og vejledere

13:00-13:15 – Erasmus + - Hvilke internationale erfaringer kan vi hente hjem for at understøtte bedre trivsel, fastholdelse og gennemførsel på ungdomsuddannelser?

  1. Maj Britt Wille, vejleder UUV
  2. Underviserne Pernille og Lars fra ZBC

13:15-14:00 – Positive fællesskaber og mobbefrie miljøer, v. Helle Rabøl Hansen ph.d. og ekstern lektor på DPU, Aarhus Universitet

14:00-14:20 – Pause, kaffe og kage

14:20-15:20 – Hvordan arbejder man i praksis med fællesskabende didaktik på Produktionsskolen? Hvordan udmøntes intentionerne om at skabe et mobberesistent læringsmiljø i hverdagen? V. Annette Riisager, Viceforstander på Greve Produktionsskole.

15:20-15:30 – Afrunding og tak for i dag

Praktisk:

Arrangementet foregår hos ZBC i Multihallen, Campusbuen 40, CAMPUS Køge. Der vil være kaffe og kage i pausen.

 

Tilmelding via Safeticket: https://campus-koege.safeticket.dk/events/48120-Fastholdelse_og_Faellesskab_-_afsluttende_konference_for_Regionsprojekt/

Pressen er velkommen:

Onsdag d. 24. januar fra kl. 12:00-15:30, ZBC i Multihallen, Campusbuen 40, CAMPUS Køge

Info om projektet Fastholdelse og Fællesskab:

Projektet er støttet af Region Sjælland og Vækstforum Sjælland med tilskud et på 1.091.650,00 kr. over en 2-årig periode frem til foråret 2019.

Målet med projektet er, gennem metoder, konkrete redskaber og aktiviteter, at kunne identificere unge på GF1 som er i risiko for at falde fra deres uddannelse. Det er ligeledes et mål at skabe fællesskaber blandt eleverne og dermed bidrage til den gode trivsel, der kan være med til at sikre at flere fastholdes i deres uddannelse. Dette skal også ske gennem en forebyggende indsats og en klar handlingsplan for de unge på GF1.

Læs mere her: https://www.campus-koege.dk/initiativer/regionsprojekt-fastholdelse-og-faellesskab

Kontakt:

Christel Jørgensen, projektleder og Souschef UUV Køge Bugt

Telefon: 28792764/ e-mail: [email protected]

Fie Illum Jessen, Campus-koordinator CAMPUS Køge

Telefon: 29317680/ e-mail: [email protected]
Bygning af ZBC
ZBC på Campus Køge, er lokalitet for konferencen.

Christel uuv
Scroll to top