Et visionært nationalt program

Til efteråret går et ekspertudvalg i gang med at udarbejde et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse. Lad os satse på visioner frem for detailreguleringer.

Begrebet ”nationalt program” kan hurtigt give nogle associationer i retning af standarder, ensretning og detailstyring. Når ekspertudvalget til efteråret trækker i arbejdstøjet og blandt andet skal se på uddannelses-parathedsvurderingsprocessen, introduktionskurser og brobygning og et nyt nationalt program for valg af ungdomsuddannelse, så skal der fra UU DANMARK lyde en klar opfordring til at gå i en helt anden retning. Det skal være en retning væk fra stram målstyring og detailregulering og i stedet i retning mod langsigtethed og helhedstænkning, hvor vi både evner at holde vores forventninger til fremtiden åbne og fleksible, samtidig med at vi skaber stabilitet og retning.

Hold den nye kurs
I de seneste udspil og politiske aftaler er der slået en ny kurs an. Bevares, det er primært i de indledende bemærkninger, mere end det er i de konkrete beslutninger. Men det er også i de indledende bemærkninger, at visionerne og intentionerne formuleres og de lyder fx sådan her: ”Et ungeliv kan ikke sætte på formel. Hvad der ikke fungerer for den ene, kan vise sig at være det helt rigtige for den anden. (…) Det vil altid være de unges eget valg, hvilken ungdomsuddannelse, de gerne vil tage. De skal ikke vælge uddannelse for forældrenes, vennernes, vejledernes eller samfundets skyld. Det er vigtigt, at de unge ikke føler, de står alene. (…) Vi ønsker at bidrage til, at de unge kender de mange muligheder, som ungdomsuddannelserne giver, og vi ønsker at bidrage til, at de unge kommer til at opleve deres valg som mindre definitive, end de gør i dag. (…) Institutioner, regler og rammer er til for de unges skyld. Vi skal sætte de unges behov i centrum, og vi skal tro på, at de unge godt kan og gerne vil”. (Mod på livet – veje til uddannelse og Job, Regeringen 2018).

Visioner med de unge i centrum
Personligt er jeg spændt på, hvilken opgave ekspertudvalget bliver stillet. Bliver det opgave 1, hvor det nationale program skal sikre, at flere vælger en erhvervsuddannelse, at frafald og omvalg reduceres, at unge kommer den hurtigste og korteste vej til arbejdsmarkedet og at flere skal vælge rigtigt første gang? Eller bliver det opgave 2, hvor det nationale program skal give de unge og forældrene en række rettigheder og sætte en række visioner, som uddannelses- og vejledningssektoren i fællesskab skal omsætte til konkrete og systematiske forløb med de unge i centrum? De to opgaver er ikke nødvendigvis modsætninger. Forskellen er, at opgave 1 ikke samtidig kan medvirke til løsninger af opgave 2, mens opgave 2 godt kan medvirke til løsninger af opgave 1.

Lad visioner med de unge i centrum være afsættet for et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse.

Anders Ladegaard

Formand, UU DANMARK

Scroll to top