Et succesfuldt gensyn med afgangselever på Store Heddinge skole, Stevns:

Den 7. februar 2018 var nuværende og sidste års 9. klasses elever inviteret til gensyn på Store Heddinge Skole. Aftenen bød på socialt samvær, hvor historier kunne udveksles, og den bød på oplæg fra Ungdommens uddannelsesvejledning, i daglig tale UUV, samt en repræsentant fra det stevnske erhvervsliv. Sidstnævnte var Annemette Stang fra den lokale Danbolig.

Succes skal ikke altid måles på antal fremmødte. I et letsindigt øjeblik havde jeg undladt at gøre aftenen til obligatorisk med mødepligt for de nuværende 9. klasser. Det resulterede desværre i at kun ca. 1/3 mødte frem på aftenen. For de tidligere afgangselevers vedkommende, er jeg meget glade for det flotte fremmøde, udtaler afdelingsleder Flemming Michaelsen. Jeg er, siden invitationen blev givet tilbage i juni 2017, blevet opmærksom på, at en del tidligere elever er på efterskole, hvilket besværliggør et fremmøde på en almindelig onsdag aften. Andre var optaget af arrangementer på nuværende uddannelsesinstitutioner.

Netop de to parametre vil jeg i 2019 forsøge at forbedre ved indførsel af mødepligt og ved at afholde arrangementet i uge 7, i håb om at flere efterskoleelever har ferie i den uge.

De fremmødte elever, nuværende som tidligere, samt tilstedeværende lærere, fik en helt forrygende aften. UUV fortalte om vejledernes mulighed for at støtte og vejlede de unge igennem ungdomsuddannelsessystemet, og de fik vist både nuværende og kommende uddannelsesvejleder frem. Herefter fortalte Annemette fra Danbolig, hvordan det er at gennemføre en uddannelse, herunder udfordringen i at finde lærerplads, og den nødvendighed det kan være at flytte sig geografisk, for at finde det man søger. For Annemettes vedkommende har det betydet et flyt fra Falster til Stevns.

Aftenens sidste oplæg blev lettere spontant. Ingen elever havde meldt tilbage, trods opfordring i invitationen, at de ville fortælle deres egen historie om skiftet fra folkeskolen. Derfor blev der spurgte ud i forsamlingen, om der var nogen der ville træde frem.

Det var der heldigvis. Fem tidligere elever: Alina, Patricia, Daniel, Ida og Cecilie indtog ”scenen”, og fra tilskuerpladserne supplerede Nikolaj og Rikke.  Alle fortalte åbent om egne oplevelser og erfaringer, og svarede beredvilligt på spørgsmål fra både lærere og nuværende elever. Det skortede heller ikke på råd og formaninger fra de tidligere elever til de nuværende. Nogle oplysninger, for eksempel at der er behov for op til 2 timers daglig lektielæsning, blev modtaget med stor overraskelse.

Antallet af fremmødte blev langt overgået af kvaliteten på de indlæg aftenen bød på, de oplysninger der fremkom og den ”hands on” beretning der blev leveret af de tidligere elever til de nuværende elever, som alle var sammen på Store Heddinge Skole for lidt mere end et halvt år siden.

Scroll to top