Et gratis kursustilbud til lærere 0. – 3. klasse

Ar & Mi og Troldeskolen

et pædagogisk spil om arbejdsmiljø i de mindste klasser

Onsdag d. 15. eller torsdag d. 16. september begge dage 13-15 på UUV - nærmer adresse kommer - inviterer vi indskolingslærere fra Køge, Solrød og Stevns grundskoler til introduktion af Ar & Mi.

Ar & Mi er udviklet til undervisning i arbejds- og undervisningsmiljø på de små klassetrin 0. til 3. klasse.  Vi har i UUV fået mulighed for at forære spillet til grundskoler i Køge, Solrød og Stevns.

Susanne Ulk har været med til at udvikle spillet, og vil introducere os til Ar og Mi’s troldeverden og komme med oplæg til, hvordan spillet bruges. Alle skoler får et spil med hjem.

Lærervejledningen til Ar & Mi indeholder et væld af ideer til inddragelse af lege, forsøg og eksperimenter i undervisningen, og der er stof til rigtig mange timers undervisning. Det bliver til mere end 100 A4-sider, heraf halvdelen er til brug ved lærerens forberedelse, halvdelen er opgave- og kopiark til eleverne.

I troldekufferten er puslespil, en model af troldehuset og af troldeskolen, høreværnspropper, spilleplader, figurer, terninger, spillekort og meget mere.

Hjemmeside www.armi.dk kan bruges som interaktivt arbejdsredskab i arbejdet med undervisningsmiljø for elever fra 0. til 3. klasse. Her finder vi fire historier: Historien om Ar, historien om Mi, Regnvejr i troldeskolen og historien om Skolen. Der er også spil, hvor eleverne kan finde 6 fejl, lave puslespil og male i malebogen.

Tilmelding
Arrangementet afvikles fra kl. 13.00 – 15.00 enten onsdag den 15.9. eller torsdag den 16.9.2021
Tilmelding til arrangementet (en af dagene) sendes til UUV Køge senest 11.08.2021.
Tilmelding nederst på siden
Ved tilmelding oplyses navn, tlf., klasse, mail på hver enkelt tilmeldt og ønsket kursus dag (den 15.09 eller den 16.09.).
Alle kursusdeltagere modtager en kuffert med Ar og Mi undervisningsmateriale.
Bekræftelse på deltagelse fremsendes den 1.9.2021

Kursusledere: vejleder Rikke Gram UUV Køge og vejleder Mikkel Mortensen, Solrød

Kurset tilbydes i et samarbejde mellem vejledningen i Køge, Solrød og Stevns til alle indskolingslærer i grundskolen (folke-, fri- og privatskoler).

Scroll to top