Et godt tilbud som sendes rundt til skoleledelserne , så det kan komme med ind i årsplanlægningen

Et gratis UUV kursustilbud til lærere 0. – 3. klasse skoleåret 20/21:

Ar & Mi og Troldeskolen

et pædagogisk spil om arbejdsmiljø i de mindste klasser

Tirsdag d. 6. oktober og onsdag d. 7. oktober på UUV Praktikpladsen, Tangmosevej 85 J, 4600 Køge

inviterer vi indskolingslærere fra Køge kommunes grundskoler til introduktion af Ar & Mi.

Link til pdf fil

Scroll to top