En retfærdig retning

”En retfærdig retning for Danmark” er titlen på forståelsespapiret for den nye regering. Retfærdigheden består blandt andet i at satse på uddannelse, afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og styrke vejledningsindsatsen.

Først og fremmest er jeg glad, stolt og taknemlig over, at ”Tænketanken om vejledning til fremtidens fremtid”, som UU DANMARK tog initiativ til og faciliterede, har sat sit aftryk i forståelsespapiret. Vi fortsætter dialogen med ordførerne og har inviteret os selv til møde med den nye undervisningsminister.

En ny retning
Forståelsespapiret mellem Enhedslisten, SF, De Radikale og Socialdemokratiet varsler en ny retning, hvor det blandt andet er et erklæret mål at satse på uddannelse og at alle børn i Danmark skal have lige muligheder. Når forståelsespapiret anvender ordet ”retfærdig” i sin titel, så må vi gå ud fra, at målet er at rette op på fortidens uretfærdigheder. Debatten vil givetvis komme til at handle om uretfærdigheden i de mange besparelser, som har ramt uddannelsessektoren. Det er selvfølgelig vigtigt at få rettet op på. Samtidig er der en række andre ting, som vi har lært og som vi ikke må glemme i debatten om en mere retfærdig retning i børne-og uddannelsespolitikken.

Hvad lærte vi?
For det første lærte vi, at man ikke kan detailstyre de unges uddannelsesadfærd via lovgivning med pisk og sanktioner. Alverdens krumspring med karakterniveauer, centralt stillede prøver, begrænsede antal forsøg, økonomiske sanktioner mv. har i bedste fald haft en positiv effekt på frafaldsprocenterne, men har ikke rykket nævneværdigt ved de unges adfærd, når vi måler på, hvilke uddannelser de vælger.

For det andet lærte vi, at man ikke kan standardisere og automatisere vurderingen af unge mennesker. Efter at gymnasiereformen er fuldt implementeret, er det tydeligt for enhver, at uddannelsesparathedsvurderingsprocessen og den efterfølgende optagelsesproces har spillet fallit allerede inden den for alvor kom i gang.

For det tredje lærte vi, at de unge i stigende grad efterspørger hjælp til at reflektere over, hvad der kan være en god uddannelsesvej for dem og flere og bedre muligheder for at afprøve sig selv i forskellige uddannelses-og jobsammenhænge.

De unge leverer svaret
Der er blevet lyttet fra politisk side og der er et forhandlingsforløb på vej, hvor der skal tænkes nyt om uddannelsesparathedsvurderingen, optagelsesprocessen og uddannelsesvejledningen. Når vi ser på det, vi har lært, så leverer de unge nogle ret præcise råd til de politiske partier i forhold til at skabe en retfærdig retning i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse: Væk med standarder og ubøjelige karakterkrav og ind med professionel og personlig vejledning til alle med fokus på refleksion og læring. Gentænk introduktionskurser, brobygningsforløb og erhvervspraktik i systematiske og sammenhængende forløb med indbygget forberedelse og efterbehandling. Det er et godt og retfærdigt udgangspunkt at lytte til dem, som det hele handler om. Alt andet vil være uretfærdigt!

Anders Ladegaard
Formand, UU DANMARK

Scroll to top