En god dag i Vester Voldgade

Parallelt med den nye målsætning i reformen af den kommunale ungeindsats og den forberedende grunduddannelse, der bygger på det brede politiske forlig bag ”Bedre veje til uddannelse og job”, er der målsætningen om, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Målet er 25% i 2020 og 30% i 2025, og her er et stykke vej fra de nuværende 18%

Kommunernes Landsorganisation, LO og DA havde sammen sat erhvervsuddannelsesmålsætningen på dagsordenen ved en workshop om udskolingen den 2. marts i DA’s hovedkvarter i Vester Voldgade.

Det var en ren fornøjelse at høre de skiftende indkaldte paneldeltagere. Jeanette Sjøberg fra DLF og Sarah Gruszow fra Danske Skoleelever talte for, at der var personlig vejledning til rådighed for de elever, der havde behov for det og pointerede, at netop UU vejlederen var en central vidensperson på skolen, når det gjaldt erhvervsuddannelserne.

Produktionschef Henrik Clausen fra NSM A/A i Kolding fortalte om samarbejder med folkeskolen med det lokale UU center som omdrejningspunkt i forbindelse med praktik, besøg og forløb. Erhvervsplaymaker Kasper Bech Pedersen fra ProVarde havde fået ressourcer til at tilbyde skolerne en stribe undervisnings- og praktikforløb, som den Åbne Skole lægger op til. I et samarbejde med UU havde skoler og klasser taget godt imod ”playmakerens” tilbudsvifte.

Camilla Hutters fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) sagde bl.a., at der blandt elever og forældre manglede kendskab til videreuddannelsesmulighederne efter en erhvervsuddannelse. Noget vi som UU vejledere godt kan nikke genkendende til, når samtalen – eller den kollektive vejledning – kommer omkring EUX. Der er behov for vejledning om uddannelsesbanen til erhvervsuddannelserne, men også videre, hvis nye målgrupper skal se en erhvervsuddannelse som et uddannelsesvalg lige efter grundskolen.

Vi står i øjeblikket mange steder i landet overfor en ”lemming-effekt” mod gymnasievalget. En trend, som det kan være svært at bryde for den enkelte forælder og elev. Rigtig mange steder i landet er UU vejledere og skoler i gang med at forme processen – karrierelæringsvejen – ud af skolen med nysgerrigheden i centrum for virksomhedssamarbejde, uddannelsesbesøg, erhvervspraktik, den kollektive vejledning, introduktionskurser, brobygning og meget mere. Processen giver kendskab til uddannelser og job, men også til hvordan vores samfund hænger sammen og er bygget op. Alt sammen noget som valget af ungdomsuddannelse i 9. klasse danner baggrund for.

Det var tydeligt at høre, at der ikke kommer en mega reform at ungdomsuddannelsessystemet. Når det ikke sker, er det væsentligt at kikke på udskolingen og vejledningen i en sammenhæng, men også at kikke på, hvad der venter forude af spændende undervisningsmiljø og kultur på ungdomsuddannelserne. Og så skal man selvfølgelig lytte til praktikkerne – eleverne, lærerne og virksomhederne – der i hvert fald på konferencen i Vester Voldgade placerede UU vejledningen centralt i forhold til erhvervsuddannelsesmålsætningen!
Mark Jensen
UU DANMARK

Scroll to top