Drengene er i mål med EUD målsætningen i Køge – pigerne halter efter.

År 2020 er første milepæl for den uddannelsespolitiske målsætning om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter – nemlig 25% af alle afgangselever. I Køge kommune er drengene i mål med 28,5% mens det kun er 13,3 % af pigerne der vælger en erhvervsuddannelse.

Christel Jørgensen,
Leder Ungecentrum Køge kommune, 1. april 2020.

Historien om det kønsopdelte uddannelsesområde er ikke skrevet færdig. Det er fortsat sådan, at flest piger vælger gymnasiet, mens erhvervsuddannelsen tiltrækker flest drenge efter 9. eller 10.klasse. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udgav i 2019 en undersøgelse af uddannelsesvalg i 9.klasse samt en undersøgelse af køn og uddannelsesvalg. I EVA ́s rapporter antydes det, at pigerne syntes at uddannelsesvalget er svære end drengene og at pigerne oplever et større pres ved at skulle vælge uddannelse. Piger har en større opmærksomhed på uddannelsesvalget og træffer beslutningen tidligere. Ifølge EVA har 62 % af pigerne truffet deres uddannelsesvalg mere end et halvt år før ansøgningsfristen, mens det kun er 25 % for drengene. Pigerne efterspørger mere tid til at arbejde med hvad de gode til og få mere viden og kendskab til job. Dette hænger fint sammen med, at pigerne har en større opmærksomhed på uddannelsesvalget end drenge og derfor ønsker mere viden at træffet valget udfra.

Vi skal have pigerne med
Ansøgertallet viser entydigt, at der brug for at vi fokuserer på pigerne – eller ihvert fald tager fat i nogle af de elementer som er afgørende for pigernes uddannelsesvalg. Jeg mener ikke, at vi skal til at have kønsopdelte vejledningsaktiviteter, men at vi skal understøtte at der arbejdes med en øget viden om de unge selv og viden samt kendskab til job. Viden om job tror jeg er et vigtigt greb at tage fat på i forhold til pigerne.

Særlig når vi arbejder med erhvervsuddannelserne, kan jobbet syntes helt tydeligt, men jeg mener, at det vi skal have bedre fat på, er de videreuddannelsesmuligheder som ligger i forlængelse af erhvervsuddannelserne. Det vil sige at dermed gå skridtet videre sammen med de unge for at give mere viden om jobbet der kan ligge efter en videregående uddannelse med en erhvervsuddannelse som ungdomsuddannelse. Hvordan vi får arbejdet med det i vejledning i Ungecentrum det skal vi have kigget ind i og tage arbejdshandskerne på så vi får piger med – til
gavn for pigerne, erhvervsuddannelserne og for det fremtidige arbejdsmarked og erhvervsliv.

Det generelle billede på uddannelsesvalg 2020.
De nye tal viser, at der stort set ikke er ændringer i de unges søgning til ungdomsuddannelser sammenlignet med sidste år.
De gymnasiale uddannelser er fortsat de unges foretrukne ungdomsuddannelse. 72 % af de elever, der forlader folkeskolen, har søgt om at begynde på en gymnasial uddannelse til august. Af dem ønsker 58,4 % STX, mens 20,6 % har søgt HHX, 10 % har søgt HTX, og 11 % har søgt en HF. HF har de seneste tre år oplevet en stigning i ansøgninger.

Hver femte elev har søgt en erhvervsuddannelser. Det er samme andel som i 2019. Andelen, der ønsker at tage deres erhvervsuddannelse med eux er også uændret.
UNGECENTRUM – Køge Kommunes ungeindsats. Vejledning, beskæftigelse og familie 14-29 år
Som de tidligere år er der store forskelle på, hvor populære erhvervsuddannelserne er fra kommune til kommune. I de nordjyske kommuner er søgefrekvensen for mange kommuner over 25 procent, mens den i flere af de nordsjællandske kommuner er under 10 procent.
Næsten halvdelen af eleverne i 9. klasse (48 procent) ønsker et år i 10. klasse, inden de skal videre på en ungdomsuddannelse. Det er en stigning på 1 procentpoint siden sidste år.

Christel Jørgensen, Leder Ungecentrum Køge kommune

Christel Jørgensen, Leder Ungecentrum Køge kommune

Scroll to top