DLFnyhedsbrev

Sommerferien står for døren. Endnu et skoleår med mange uddannelsespolitiske dagsordener er slut, og vi ved allerede nu, at det fortsætter i det kommende skoleår. Erhvervsskolereformen og regeringens beslutninger om besparelser på uddannelsesområdet er fortsat en meget aktuel dagsorden for de af foreningens medlemmer, der arbejder på SOSU-skolerne. Vi arbejder tæt sammen med de øvrige uddannelsesorganisationer for at få politikerne til at tage ansvar for, at uddannelsesstederne har reelle muligheder for leve op til de ambitioner, som politikerne selv formulerer.

I den kommende samling skal Folketinget behandle regeringens udspil om den ny Forberedende Undervisning (FGU). Det kommer uundgåeligt til at berøre en række af Danmarks Lærerforenings medlemmer. Udspillet rummer spændende muligheder men bestemt også mulige udfordringer. Vi skal sikre, at der forsat er et professionelt fællesskab blandt vejlederne, der i dag er ansat i de kommunale UU-centre, og vi skal i fællesskab arbejde for, at der stadig er en faglig ledelse af området.

Det samme gælder for PPR-området. Der er naturligvis god grund til at tænke PPR ind i en samlet koordineret indsats i forhold til udfordrede unge, men vi må huske politikerne på, at PPR varetager en langt bredere opgave, og at en kompetent faglig ledelse er afgørende for, at PPR på kvalificeret og effektiv vis løfter denne opgave. Det handler blandt andet om at hjælpe skolerne og lærerne med at kunne lykkes med inklusionsdagsordenen.

Her fem år efter, Folketinget vedtog inklusionsloven, er inklusionen stadig en af de største udfordringer for de af foreningen medlemmer, der arbejder i folkeskolen. Udfordringen deler de i høj grad med medlemmerne, der er ansat på PPR. En del kommuner har gjort positive erfaringer med at bruge den ekspertise, der er på specialskolerne, i forhold til at sikre en succesfuld inklusion i folkeskolen. Supervision fra en dygtig lærer fra en specialskole kan betyde en helt afgørende forskel i forhold til, at læreren i folkeskolen kan lykkes med opgaven. Vi skal derfor også i det kommende skoleår arbejde for at få udbredt denne praksis, der samtidig medvirker til, at specialskolerne kan fastholde et stærkt fagligt miljø.

Det faglige miljø i specialundervisningen er generelt udfordret. Det gælder også for specialundervisningen på voksenområdet. Økonomistyring i form af markedsgørelse af området medfører, at skolerne i stigende omfang kommer til at fokusere på lave priser på bekostning af udviklingen af det faglige miljø. Det er ikke en ny dagsorden, men en dagsorden der fortsat kræver vores opmærksomhed. En specifik udfordring, vi har på dette område, er at få overenskomstdækket STU-området. I Danmark roser alle den såkaldte danske model, derfor er det naturligvis også uacceptabelt, at den offentlige sektor ikke går forrest og sikrer, at alle ansatte i kommunerne arbejder under en aftalt overenskomst.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det at komme i mål med en overenskomst for PB’ere i ernæring og sundhed. En overenskomst er et vigtigt fundament, men som en faglig organisation, skal vi også have fokus på, at medlemmerne oplever, at vi udgør et professionelt fællesskab. I det forløbne skoleår har Folkeskolen.dk med støtte fra Lærerstandens Brandforsikring oprettet en række såkaldte faglige netværk for at understøtte de professionelle fællesskaber. Jeg vil opfordre alle til at bakke op om disse faglige netværk.

Vi har mange udfordringer, der skal takles, når vi vender tilbage efter ferien. Forudsætningen for, at vi kan gøre det, er, at vi gør det sammen. Din aktive indsats sammen med kollegaerne og tillidsrepræsentanten har stor betydning for, at vi i kommunerne og på det centrale niveau kan få politikerne i tale.
Jeg deltager hvert år i mange medlemsmøder rundt om i landet. Deltagerne i møderne er langt overvejende folkeskolelærere, men det er vigtigt, at vi er på omdrejningshøjde med, hvad der rører sig i alle medlemsgrupper. Dine og dine kollegaers synspunkter, ideer og forslag er derfor altid velkomne.

Du ønskes en god og velfortjent ferie!

Med venlig hilsen
Anders

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top