Det behøver ikke være en gymnasieuddannelse efter skolen!

Mange elever har kurs mod en gymnasial uddannelse efter afsluttet folkeskole, men sådan behøver det ikke være. Ungdommens Uddannelsesvejledning vil i samarbejde med de kommunale Ungecentre i Køge, Solrød og Stevns give forældre og elever mulighed for at opleve en stribe af ukendte erhvervsuddannelser indenfor industrien.

Med projekt Test dig Selv giver vejledningen i Køge, Solrød og Stevns elever og deres forældre 8. – 10. klasse mulighed for at se – og prøve – uddannelsesmulighederne indenfor industrien.

Test dig Selv er opdelt i 3 faser. Den første fase er et møde, hvor tilmeldte elever og forældre ser en erhvervsuddannelse på EUC Sjælland/Campus Køge og samtidig høre om de forskellige muligheder indenfor industriens uddannelser, med oplæg af virksomhedsledere - direktør Finn Richardt fra Herfølge Kleinsmedie medvirker, sammen med unge rollemodeller, der er på vej igennem en erhvervsuddannelse. I anden fase kommer elever i en praktik på 1 – 3 dage i en industrivirksomhed, hvor de ser, prøver og tester sig selv af i forhold til uddannelse og job. I den sidste fase samler vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning gruppen af unge, der har været gennem forløbet og tager en snak med dem om hvad de har set, prøvet og undret sig over i det praktiske forløb.

Projektet folder også videreuddannelsesmulighederne efter en erhvervsuddannelse ud for eleverne ligesom muligheden for at blive selvstændig – eller iværksætter – foldes ud.

Det er vejlederne Nanna Fogtmann og Henriette Schunck fra Køge, der sammen med vejleder Martin Larsen fra Solrød som har planlagt forløbet, der netop nu distribueres ud til udskolingseleverne i Køge, Solrød og Stevns.

Ansøgningsfristen for deltagelse er den 27. september til den lokale vejleder på skolen.

Erhvervsakademi Zealand er skudt op på Campus og præsentere en stribe af videreuddannelsesmuligheder for unge med en erhvervsuddannelse.

Ungecentrum i Køge: Her samles eleverne til evaluering af praktikforløbet på Test dig Selv.

Scroll to top