Den Boligsociale Helhedsplan

Hvad er Den Boligsociale Helhedsplan?

I Køge: "Der er en række boligsociale udfordringer i Køge Kommune i boligområderne Søparken, Karlemoseparken, Hastrupparken og Ellemarken. Udfordringer såsom mistrivsel, social isolation, misbrug og udsættelser af lejemål. Samtidig er der i de seneste år sket en stigning i bandeaktiviteten i kommunen.
Boligselskabet Sjælland, Lejerbo, Køge almennyttige Boligselskab (DAB), Køge Boligselskab og Køge kommune har på den baggrund taget et fælles initiativ til en helhedsplan, der skal styrke trivsel og tryghed i de 4 boligområde

... Helhedsplanen tager afsæt i de ressourcer og problematikker, der er i de 4 boligområder og i Køge kommune som helhed både af social, kulturel, etnisk og fysisk karakter. Det har derfor været centralt for arbejdet med udarbejdelsen og senere implementeringen af helhedsplanens indsatsområder, at det sker i overensstemmelse med berørte områders beboersammensætning, muligheder og ikke mindst borgernes egne visioner, for derigennem at drage nytte af de samlede ressourcer i områderne."

Hent pdf om Helhedsplanen i Køge Kommune:  her

Eller læs mere på hjemmesiden for Helhedsplanen i Køge Kommune her

Se mere om Den Boligsociale Helhedsplan i Greve Kommune her.

Hans-Erik Bjerregaard er ansat af UUV som mentor i den Boligsociale Helhedsindsats i Køge Kommune (det er ham der ses på billedet ovenfor).

Hans skal understøtte unge i deres valg og deltagelse i uddannelse og/eller job.

Hans' målgruppe er primært unge mænd 15-25 år, som er udsatte, frafalds – eller kriminalitetstruede.

Hans' kontaktoplysninger:
tlf.nr.: 23 99 11 36
Scroll to top