Open post

FGU – Målgruppevurdering – uddannelsesplan.

Målgruppevurdering af unge der møder ind i den åbne vejledningscafé Her indledes vejledningen med den unge ved at der informeres om FGU, sporene og de muligheder der byder sig og om det er noget den unge kan profitere af. Målgruppevurderingsskemaet startes op i UNOung og de første faktuelle oplysninger udfyldes og derefter så langt som...

Vejledningspjece om målgruppevurderingen til FGU

En ny vejledningspjece skal understøtte kommunernes arbejde med at målgruppevurdere unge til den nye forberedende grunduddannelse (FGU).  I august 2019 åbner et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, som har brug for at få styrket deres faglige og personlige kompetencer, inden de kan begynde på en ungdomsuddannelse eller komme i job. Vejledningspjecen ”Kom godt...

Open post

På vej mod FGU

Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), der pr. 1.8.2019 skal erstatte produktionsskoler, EGU, KUU og AVU/VUC er allerede nu interessant for mange elever i grundskolen, som deres mulige valg. Ikke mindst for elever fra specialskoler og -klasser er den nye FGU uddannelse interessant. UUV har derfor taget initiativ til, at uddannelsen blev bredt ud for UUV’s...

Scroll to top