Bo sammen med andre unge og få en erhvervsuddannelse

I november 2018 blev der indgået en politisk aftale om, at det skal være attraktivt for unge at bo og uddanne sig på erhvervsskoler.

Aftalen betød, at det som et forsøg i perioden 2019-2022 er muligt at bo på meget favorable vilkår på skolehjem ved 8 erhvervsskoler i Danmark. For unge under 18 år er det gratis og unge over 18 betaler alene for kost (523 kr. om ugen). Det er en unik mulighed for, at unge som ønsker en kompetencegivende erhvervsuddannelse og samtidig har behov for nye oplevelser i et efterskolelignende miljø.

CELF er en af de skoler, som er omfattet af aftalen, og vi vil med denne henvendelse gøre jer opmærksom på den unikke mulighed for de elever, I vejleder i jeres område.

I vedlagte brev, som I også har modtaget direkte fra Børne- og Undervisningsministeriet, redegør ministeriet nærmere for baggrund og regler for forsøget.

I kan se en film og læse om vores skolehjem via dette link: https://celferhvervsuddannelser.dk/skolehjem/

På skolens hjemmeside www.celf.dk kan I ligeledes læse om CELF’s uddannelser. Vi har et af landets bredeste udbud af erhvervsuddannelser. Ordningen gælder adgang til alle erhvervsuddannelser og uanset alder, dvs. GF+, GF1, GF2 og hovedforløb.

Vi har ligeledes vedhæftet en brochure som pdf. Hvis du/I ønsker brochuren i trykt format, er du velkommen til at skrive eller ringe til Rikke Jakobsen på mail [email protected] eller telefon 54 888 918.

Har du spørgsmål til skolehjemsordningen, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Uddannelseschef Nino F. Kristensen
CELF, Center for Erhvervsrettede uddannelser på Lolland Falster

Scroll to top