Åbning og indvielse af FGU-Skolen Øst mandag d. 12. august 2019

P R E S S E M E D D E L E L S E

Åbning og indvielse af FGU-Skolen Øst mandag d. 12. august 2019
Det er nu snart to år siden, at samtlige af Folketingets partier indgik Aftale om Bedre Veje til Uddannelse og Job, og nu står vi parat til at åbne den Forberedende Grunduddannelse (FGU) og dermed indvie FGU-Skolen Øst med de fem nye FGU-Skoler i Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre.
FGU-Skolen Øst er etableret som følge af lov om Forberedende Grunduddannelse som en statslig selvejende uddannelsesinstitution i et samarbejde mellem Høje-Taastrup, Greve, Solrød, Roskilde og Lejre Kommune, med hovedsæde i Høje-Taastrup og med lokale FGU-skoler i alle fem kommuner.

En af de vigtigste opgaver
Forberedende Grunduddannelse er en af de vigtigste opgaver i kommunalt og statsligt regi i mange år. Der er desværre alt for mange unge, der ikke kommer i gang med eller gennemfører en ungdomsuddannelse. Ca. 20 procent af de unge har ikke fået en ungdomsuddannelse syv år efter grundskolen, og en del af dem er heller ikke i beskæftigelse. Et af svarene på den udfordring har været at samle de forberedende tilbud i den Forberedende Grunduddannelse, så de unge lettere kan finde den rette uddannelsesretning og få den støtte, de har brug for.
”FGU skal løfte en af de sværeste, men også en af de vigtigste opgaver i vores uddannelsessystem, nemlig at klæde disse unge på til at komme videre i uddannelse, beskæftigelse og i livet. Mange af de elever, som vi vil få på FGU’en har dels brug for opkvalificering af deres uddannelsesmæssige kompetencer, og dels brug for at opleve succes med uddannelse og tiltro til egne evner”, udtaler bestyrelsesformand for FGU-Skolen Øst Jette Henning (A), der også er formand for Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune.
I alle 98 kommuner i Danmark kan unge under 25 år fra 1. august gå på Forberedende Grunduddannelse i op til 2 år, og arbejde med at udvikle faglige, personlige og sociale kompetencer i et nyt og inspirerende undervisningsmiljø, der bygger videre på produktionsskolernes 40 års erfaring med læring gennem praksis og produktion, og VUC’s mangeårige erfaringer med at bidrage til de unges dannelse og læring med undervisning i almene fag.

Eksperter i arbejdet med de unge
”I er allerede eksperter i arbejdet med de unge” skriver Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i et brev til FGU-Skolerne i forbindelse med uddannelsens officielle begyndelse 1. august. Det er rigtigt! På alle FGU-Skolerne står der dygtige og dedikerede medarbejdere med en mangfoldig faglighed klar til at modtage de unge mandag d. 12. august. På de fem skoler i FGU-Skolen Øst forventes ca. 500 unge årligt at gennemføre et forløb, som skal sætte dem i stand til at nå deres mål indenfor forskellige uddannelsesområder og beskæftigelse. Der har været investeret mange kræfter fra ledere, medarbejdere og repræsentanter fra kommunalbestyrelser, arbejdsgivere, arbejdstagere og erhvervsuddannelser i etableringen af FGU’en i de fem kommuner. Et engagement som forsætter de kommende år, hvor den nye uddannelse skal foldes ud, og der skal etableres samarbejde med det lokale erhvervsliv og de øvrige ungdomsuddannelsesinstitutioner i lokalområdet.
I alle de fem kommuner er det byens borgmester, der officielt indvier skolerne mandag d. 12. august, sammen med bestyrelsesformand for FGU-Skolen Øst, Jette Henning, ligesom der vil være deltagelse fra den øvrige bestyrelse og kommunale repræsentanter.

Jette Henning (Tlf.: 2814 7828 / [email protected]) Søren Elnebo Lau (Tlf.: 5119 3514 / [email protected]) Bestyrelsesformand for FGU-Skolen Øst Direktør for FGU-Skolen Øst

Læs mere – Her

Scroll to top
%d bloggers like this: