10. klasserne i Køge Bugt gør det flot!

Regeringen har her i marts nedsat en ekspertgruppe, der har fået til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan fremtidens 10. klasse skal se ud, så flere elever vælger en erhvervsuddannelse. Måske skal gruppen kikke, forbi Køge Bugt, for de tre 10. klasse-tilbud i Greve, Køge og Solrød har igen i 2019 pæne tal for elevernes søgning til en erhvervsuddannelse, der for alle tre skolers vedkommende ligger langt over landsgennemsnittet.

Baggrunden for regeringens initiativ er, at i år 2000 valgte 37 procent af 10. klasses-eleverne at fortsætte på en erhvervsuddannelse. I 2018 er det kun 25 procent af eleverne fra 10. klasse, der vælger en erhvervsuddannelse. Dette fald i søgningen er sket til trods for, at der i denne periode har været gjort bestræbelser på at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.
I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2014 blev der fastsat en national målsætning for søgningen til erhvervsuddannelser, der betød, at 25% af afgangseleverne skulle vælge en erhvervsuddannelse i 2020, og at andelen skulle op på 30% i 2025.

Mange elever fra 10. klasse i Køge Bugt har i år valgt en erhvervsuddannelse som deres 1. prioritet, da de i marts 2019 skulle sende deres ansøgninger/plan for det kommende skoleår, og alle tre kommuners 10. klasser ligger langt over landsgennemsnittet på 24,6%. 10. kl. på Campus Køge ligger med 58,1% mere end det dobbelte over landsgennemsnittet, der i 2018 var på 24,6%.

 Greve  Køge  Solrød  Landstal (DK 2018)
 32,4 %  58,1 %  32,2 %  24,6 %

Tal fra UUV’s database over de aktuelle tilmeldinger til Optagelse 2019. Samlet oversigt findes nederst.
Landsgennemsnittet er hentet fra Undervisningsministeriets database.
 

Med erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 blev det også pålagt kommunerne at tilbyde et EUD 10-tilbud. På 10. kl. Campus Køge er der EUD 10-tilbud for Stevns, Greve og Køge, mens Solrød 10 har sit eget tilbud.

EUD 10-tilbud er:

  • Erhvervsrettet 10. klasse-tilbud for unge, som ikke opfylder adgangskravene eller er usikre på, om en EUD er det rette.
  • Obligatorisk del: som alm. 10. kl. dog visse dele målrettet erhvervsuddannelserne.
  • 6 ugers obligatorisk brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse.
  • Hele den valgfri del skal introducere til erhvervsuddannelserne.
  • Krav om samarbejde med en erhvervsskole i 30 pct. af undervisningstiden.
  • Ikrafttræden pr. 1. august 2015

 

I forbindelse med at regeringen i marts måned har nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan man kan erhvervsrette 10. klasse, har undervisningsminister Merete Risager udtalt:

”Regeringen ønsker, at 10. klasse i højere grad skal være starten på en erhvervsuddannelse end afslutningen på grundskolen. Ekspertgruppen udgør et stærkt hold, og jeg har høje forventninger til deres arbejde. Jeg ser frem til at få nye ideer til, hvordan 10. klasse i højere grad kan vise de unge, de muligheder en erhvervsuddannelse byder på. 10. klasse skal klæde de unge endnu bedre på til at vælge den ungdomsuddannelse, der passer deres interesser og evner bedst”.

Som Centerleder for UUV Køge Bugt vil jeg anbefale ekspertgruppen at kikke forbi Køge Bugts 10. klasse-skoler – her er vi godt på vej, de er i hvert fald i front!

Mark Jensen,
Centerleder, UUV Køge Bugt

 

 

Yderligere information om unges valg af ungdomsuddannelse herunder valg af erhvervsuddannelse og regeringens nedsatte ekspertudvalg:

  • Undervisningsministeriet: ”Nyt ekspertudvalg skal erhvervsrette 10. klasse”, 15. marts 2019, se artiklen her
  • UUV-nyhed: ”5 år efter EUD-reformen”, 8. marts 2019, se nyheden her

I de tre tabeller nedenfor kan du se, hvilken 1. prioritet af uddannelsesønske de nuværende 10. klasseelever i Greve, Solrød og Køge har afgivet i optagelse.dk inden 1. marts 2019.

Greve - 10. klasses uddannelsesønsker for skoleåret 2019/20

 Uddannelsesønske  Uddannelsestype  Antal Procent
 EUD  24 32,4 %
 HTX 4 5,4 %
 HHX 7 9,5 %
 STX 16 21,6 %
 HF 17 23,0 %
 Andre aktiviteter / ikke søgt 6 8,1 %
I alt 74 100 %

Solrød - 10. klasses uddannelsesønsker for skoleåret 2019/20

 Uddannelsesønske  Uddannelsestype  Antal Procent
 EUD 51 32,2 %
 HTX 5 3,2 %
 HHX 23 14,6 %
 STX 51 32,2 %
 HF 24 15,2 %
 Andre aktiviteter / ikke søgt 4 2,5 %
I alt 158 100 %

Campus Køge - 10. klasses uddannelsesønsker for skoleåret 2019/20

 Uddannelsesønske  Uddannelsestype  Antal Procent
 EUD  61 58,1 %
 HTX 3 2,9 %
 HHX 11 10,5 %
 STX 17 16,2 %
 HF 9 8,6 %
 Andre aktiviteter / ikke søgt 4 3,8 %
I alt 105 100 %

De tre tabeller er udarbejdet af UUV Køge Bugt. Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra Unoung og optagelse.dk.

Læs hele UUV's nyhedsbrev ULTIMO April her

Scroll to top