Pligt-Parat-Pålæg

Det er et mål, at 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse, mindst 20% i 2020 og 25% i 2025. Heraf følger: 

  • Du skal uddannelsesparathedsvurderes i overgangen fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelse. Vurderingen er en proces, der påbegyndes i 8. klasse.
  • Du har pligt til at være i uddannelse eller anden aktivitet, når du forlader grundskolen, og til du fylder 18 år.
  • Du kan få et pålæg om at uddanne dig, hvis du modtager offentlig forsørgelse.

Du kan læse mere om uddannelsesparatheduddannelsespligtuddannelsespålæg og vejledningsaktiviteter, der kan hjælpe dig videre.