Tal fra UUV

UUV Køge Bugt har siden 2008 fulgt de 21-årige hvert år. Nedenstående figur viser andelen af de 21-årige i det pågældende år som har gennemført en ungdomsuddannelse, er i gang med en uddannelse eller aktivitet, som skal føre dem til en uddannelse, eller er i UUVs vejledning.

Der er på alle tre parametre sket en positiv udvikling de sidste 7 år.