06-09-2017Fuldt hus til infomøde om efterskolevalget

Der var fuldt hus på Solrød Gymnasium med ca. 400 interesserede elever for forældre, da centerleder for UUV Køge Bugt – Mark Jensen – bød velkommen til infoaftenen. Der bør lyttes, spørges og undersøges inden valget af efterskole, da et år med det hele let kan løbe op i en pris på omkring 100.000 kr. var startudmeldingen.

Kirsten Jeppesen fra de Sjællandske Efterskoler henviste i sit oplæg til ”prisberegneren” på foreningens hjemmeside, hvor forældre kan beregne en nogenlunde præcis pris ud fra efterskolens pris og forældreindkomst.

Ellers var der mange gode råd og vink inden valget. Helt konkret var der præsentation af Tømmerup Fri- og efterskole, Gribskov Efterskole, New Nordic Youth – Efterskolen for iværksætteri, Efterskolen Lindenborg, Næsgård Efterskole, Vordingborgskolen, der er en fri fagskole og sidst Efterskolen Solbakken, hvis tilbud for unge med læse- og skrivevanskeligheder. Den fælles præsentation var let og underholdende med enten lærere, elever eller forstander på podiet præsenterende en af de 7 efterskoler.

UUV vejlederne Birgitte Hybholt og Kirsten Rubæk Olsen var tilfredse med aftenen og de mange fremmødte, der allerede nu var i gang med at forberede et muligt efterskolevalg. På landsplan stopper ca. 3.000 elever deres efterskoleophold før tid og heraf bliver knap 1.000 elever bortvist. Ved præsentationen blev det også oplyst, at et efterskoleophold både gav muligheder med også indebar fælles regler og konsekvenser.

Skulle man stoppe et efterskoleophold før tid, var udmeldingen fra UUV vejledningen i Køge Bugt, at verden ikke gik under og at det var vigtigt, at man selv opsøgte vejledningen og fik vendt situationen og sat en ny kurs.

Flere info kontakt:

Kirsten R. Olsen
Vejleder, UUV Køge Bugt
Ungdommens UddannelsesVejledning
Greve - Køge - Solrød - Stevns
Sekretariat: Ølbycenter 53, 1. sal, 4600 Køge
M: 2879 2617
Mail: kirsten.r.olsen@koege.dk
Web: www.uuv.dk
Sikkerpost: uuv@koege.dk


Gå til forsiden